Would you pay for an ebook?

6.9K 89 47

Curious lang ako. Kasi ang books ko, digitally published muna sa Amazon, at hindi dito sa Wattpad. So ang nakasanayan ko, may presyo ang ebooks ko (hindi libre). On the first month of release, my books are always $0.99 (or P45). I can make it that cheap kasi walang paper na ginagamit to print.

I give free ebooks to readers all the time, but many of them still buy the ebook when it's released. I consider it motivation to keep writing, when someone who can get it free will still buy it. It's why I make the price really low, because in the first month, malamang yung mga readers ko talaga yung makakaalam nito at unang bibili.

So - alam kong popular ang Wattpad dahil libre ang mga story at malaki ang selection. Are you like my readers from Amazon though? Will you pay for an ebook?

Will you pay P45?

Will you pay P90?

Will you just wait for a print edition that costs P200 to P300?

Anong dapat meron nung ebook para bayaran mo sya?

Your thoughts would be so helpful! Thank you!

Publishing and Self-publishing: Advice for WritersTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon