cau 4_KTCT(mau thuan cong thuc TB)

1.1K 0 1

Câu 4: Mâu thuẫn của công thuc chung cua tư ban? Vi sao phan tich hang hao suc lđ là chia khóa để giải quyết mâu thuẫn đó?

Mọi TB đều xuat hien voi 1 khoi luong tiền tệ nhất định và vận động theo công thức T-H-T'. trong đó T'=T+t. số tiền trội lên so với số bỏ ran ban đầu goi la gtri thang dư

• Mâu thuẫn của công thuc chung TB

Lý luận gtrị khang định rằng gtrị hang hóa la do suc lđ của nguoi sx hang hoa tao ra va ket tinh trong hhh, ngia là nó chi đc ạo ra trong sx. Nhung moi thoat nhin vao cong thuc thì ta lai co cam giac gtri thang du đc tao ra trong qtrinh luu thong. Su thật là luu thong thuan tuy dù trao đổi ngang giá hay trao đổi ko ngang giá cũng ko hề làm tang them gtri.

Truong hop trao dổi ngang gia, nhung ng tham gia chi có lợi vềgtri su dụng chu ko co lo ve gtri nên ko tạo ra m. trong truong hop trao doi ko ngang gia, nguoi nay dc loi trong mua ban thi ng kia se mat di khi mua ban nhung xet tren pham vi toan xa hoi thi đó chỉ là sự phân phối lại gtri ma thôi. Nhu vay trong luu thong ko lam cho T lớn lên nhưng nam ngoai luu thong thi tien tệ cung ko lam tang them gtri.

 mâu thuan trong cong thuc la :tien te vua đc lớn lên trong luu thông vừa ko đc tạo ra trong luu thông.

Hàng hóa sức lđ là hh có khả nang tạo ra gtri mới lớn hơn gtrị bản thân của nó.

- SỨC LAO ĐỘNG là toàn bộ thể lực và trí lực của con ng, là khả nang lđ của con ng

+ Đieu kiện để SLĐ tro thành hàng hóa:

Nguoi co SLĐ phải tưh do về thân thể, đc quyền làm chủ SLĐ của mình để có thể bán SLĐ

HỌ ko có TLSX và của cải khác trong đk đó họ buộc phải bán slđ

+Hai thuoc tinh của hh là slđ:

Hh slđ cũng có 2 thuoc tinh giong nhu hh binh thuong:

Gtri slđ cung do số luong lđ xh cần thiết để sx và tái sx ra nó quyết định. SLĐ tồn tại trong co thể sống của con ng, muốn sx và tái sx ra nó thì con ng cần phải tiêu dùng 1 luong tư liệu sinh hoạt nhất định. Do vậy gtrị slđ được tính bang giá trị cua nhung tu lieu sinh hoat cần thiết về mặt vật chất và tinh thần để duy trì cuộc song bình thuon chinh ban than va gia đinh nguoi cong nhan kể cả nhung chi phí học tập để ng CN có 1 trình độ nhất định.

Việc xác lap gtri hh slđ nhu trên là tất yếu khách quan đối với quá trình tái sx xh. Gtri slđ phụ thuộc vào yeu tố tinh thần và lịch sử xh nghĩa là phụ thuộc vào đk cụ thể của từng nc như: khí hậu, tập quán, trình độ văn minh, phong trào đấu tranh giai cấp.

Giá trị su dụng cua hh slđ là công dụng cua hh slđ, nó cũng nhằm thỏa mãn nhu cầu của ng mua để sử dụng vào qtrình sx. Khác với hh thông thường, khi đc sử dụng nó có khẩnng tạo ra 1 gtrị mới lớn hơn gtrị ban đầu của bản thân nó. Đó chính là nguồn gốc của gtrị thang du. Đặc điểm này là chìa khoa giai quyet mâu thuân công thuc chung cua TB.

cau 4_KTCT(mau thuan cong thuc TB)Đọc truyện này MIỄN PHÍ!