Chapter 20

1.6K 48 7

Enjoy!! 😊😊

Chapter 20:Stay
*LOVELY POV*

Kung kailan pumasok na ako, wala naman siya. Hay, but lately I noticed that wala rin si Maxwell. Tss, I didn't ask his friends cause first, we are not close and second is a secret. Malalaman niyo soon. Okay where are we now? Oh right, I know that magkasama sila but I prefer that I didn't know. So I texted her kung nasaan siya and she replied immediately and said that she'll not come to school cause she has a headache. So I texted to her that I understand and I missed her, she replied again that she missed me too. Hindi na ako nagtext sakanya ulit dahil malapit na kami magsimula ang klase namin.

"I know that hinahanap mo si Mary. She's at Trigger's Condo." Biglang salita ni Rey na nasa likod ko lang.

"And I didn't ask for that." Sabi ko at kinuha ang libro sa bag ko at binasa ito.

"Yeah I know, but I can see it in your face that you're looking for her." Ani niya na nakasandal sa kanyang upuan at nakapikit ang mga mata.

"Psh, whatever." Hindi ko na siya pinansin at nagpatuloy sa binabasa ko.

After some minutes, biglang pumasok yung kaklase namin at sumigaw na papadating na si Maam kaya nagsibalikan ang iba sa kanilang upuan at biglang tumahimik. kaya binalik ko sa bag ang libro ko. Uh-oh, here comes the oh-so-called Ms. PMS. Yes, that's what they call her. Kasi palagi yan galit, parang galit nga siya sa buong student here in Blaire Academy eh. Kaya maraming hindi gusto sa kanya. Tss. Atsaka wala siyang boyfriend. Yeah matandang dalaga. 😒

Padabog niyang inilagay ang gamit niya at mataray niya kaming tinignan. Tss, hindi ako takot sa kanya.

"Now! get ½ lengthwise and after we discussed our new lesson, we'll gonna have a quiz!" Mataray na sabi ni Maam habang nakataas ang isang kilay niya.

Habang busy na kami sa pakikinig kay Maam, suddenly someone just appeared at the door.

"Good morning maam, I'm sorry I'm late."

"You Mr. Kim, I'll give you a warning this time. If this happens again, you'll be sorry. Now! Got to your seat."

Napakamot sa ulo si cuz. Yan kasi, tamad bumangon. Yan ang resulta. Tsk tsk tsk. Napailing na lang ako.

Nagpatuloy na kami sa pagdidiscussed at pagkatapos ay nagquiz na kami.*FAST FORWARD*
It's already noon kaya lumabas na kami, dagdagan pa na wala kaming klase sa susunod na class hour because there's a Teacher's meeting. So we have 2 hours left before starting for our next subject.

"Cuz, saan mo gustong kumain?" Sabay akbay niya sakin.

"Kahit saan, basta libre mo?"

"Oo naman, ikaw pa.." At ginulo niya ang buhok ko. Tss, ang pinakaayaw ko yung ginugulo ang buhok ko. 😒

Nakarating na kami sa parking lot, malapit na kami sa kotse niya nang may pinindot siyang button at tumunog ang kotse nito. Pumasok na kami sa kotse niya at pinaandar niya ang makina.

"Ahm, cuz asan pala si Mary? Napansin ko rin na wala rin yung Kalabit?" Parang pumait ang kanyang mukha nung sinabi niya ang Kalabit.

"Ahh si Mary? Masakit ang ulo niya kaya hindi siya makapasok ngayon." Umiwas ako ng tingin. "Atsaka, baka coincidence lang na hindi rin pumasok si Maxwell ngayon.." Napakibit-balikat ako.

"Tsk. Sayang pa naman, aayain ko sana siyang maglunch." Parang lumungkot ang tono ng salita ni cuz.

"Hhmm, don't worry cuz, maybe papasok na siya bukas. Pwede mo na siyang aayain, so cheer up. Manglilibre ka pa naman." Para namang nawala ang lungkot niya at pinahaharurot na niya ang kotse.

The Legendary Mafia Heiress Pretend To Be A Nerd (ON-GOING)Where stories live. Discover now