Đề cương môn Logistics - ĐHHP

13.9K 32 174

[Nguồn: thầy Vũ Thế Bình - CN khoa Kinh tế & QTKD - Trường Đại học Hải Phòng (2008)]

Đề cương môn LOGISTIC

I.Câu hỏi: 

Câu 1. Phân tích khái niệm logistic. Vai trò của logistics trong nền kinh tế? 

Câu 2. Phân loại logistics? 

Câu 3. Các giai đoạn phát triển của logistics và xu hướng phát triển của logistics? 

Câu 4. Các nguyên tắc cơ bản của hoạt động logistics? 

Câu 5. Mối quan hệ logistics và vận tải? 

Câu 6. Chi phí logistics? Cách xác định? 

Câu 7. Bản chất và quy trình cung cấp dịch vụ logistics? 

Câu 8. Các dòng logistics trên quan điểm hệ thống? 

Câu 9. Phân tích logistics container? Giải thích chức năng vận chuyển trong container đường biển? 

Câu 10. Khái niệm, phân loại container đường biển? 

Câu 11. Khái niệm người kinh doanh vận tải đa phương thức (MTO)? Kể tên các bên tham gia vận tải đa phương thức? 

Câu 12. Trách nhiệm của MTO đối với hàng hóa? 

Câu 13. Nội dung chứng từ vận tải đa phương thức? Phân biệt với hợp đồng? 

Câu 14. Các chứng từ liên quan đến vận tải đa phương thức? 

Câu 15. Một số dạng bài tập?

II. Trả lời:

Câu 1. Phân tích khái niệm logistic . Vai trò của logistics trong nền kinh tế? 

a) Phân tích khái niệm logistics: 

Ngày nay, logistics là 1 trong những thuật ngữ ít nhận được cách hiểu thống nhất, vì mỗi cá nhân hay công ty có khuynh hướng sử dụng nó theo cách riêng của họ. Một số người chỉ định nghĩa chung chung rằng logistics là hỗ trợ, trong khi 1 số khác lại đưa ra những định nghĩa chính xác và dài cả trang giấy. 

- Theo quan niệm mở rộng thì logistics được hiểu: logistics là việc tổ chức hoạt động thực tiễn cần thiết nhằm để thực hiện 1 kế hoạch phức hợp thành công khi mà kế hoạch đó liên quan đến nhiều người và nhiều trang thiết bị. 

- Trong lĩnh vực sx, logistics là 1 chuỗi hoạt động nhằm đảm bảo nguyên vật liệu, máy móc, thiết bị, các dịch vụ... cho hoạt động của tổ chức hay của doanh nghiệp được tiến hành liên tục, nhịp nhàng, có hiệu quả. Bên cạnh đó còn tham gia vào quá trình phát triển sản phẩm mới. Giờ đây, 1 trong 3 hướng phát triển quan trọng của quá trình chuỗi cung ứng là quản trị chuỗi / dây chuyền cung ứng. 

- Dưới góc độ quản trị cung ứng: logistics là quá trình tối ưu hóa về vị trí lưu trữ, chu chuyển các nguồn tài nguyên hay là yếu tố đầu vào từ điểm xuất phát đầu tiên là nhà cung cấp, qua nhà sx, người bán buôn - bán lẻ đến tay người tiêu dùng cuối cùng thông qua hàng loạt các hoạt động kinh tế (Theo tài liệu giảng dạy của World Maritime University, 1999). 

Đề cương môn Logistics - ĐHHPĐọc truyện này MIỄN PHÍ!