Част 10 { Как стана Злата Кралица }

14 1 1

Ще пиша от името на Реджина. 😘😘😘

Майка ми смачка сърцето на този който обичах, само за да ме направи кралица... Разбрах от Снежанка, че тя е казала на майка ми. Тогава съзнателно си казах "Трябваше да я оставя да умре".Опитах се да избягам преди сватбата с краля, но майка ми ми каза, че свободата е сила. Омъжих се за краля и станах мащеха на Снежанка. Тайно се убочавах при Румпелщилцхен, Черния войн. В деня на сватбата запратих от ярост майка си в Страната на чудесата през едно огледало. Минаваха години, а с тях мъката ми за Даниел и омразата към Снежанка нарастваше. Убих краля с помощта на един бивш джин и после го заключих в огледалото си.

Измислях планове за смърта на Снежанка, но винаги се измъкваше

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Измислях планове за смърта на Снежанка, но винаги се измъкваше. Щом наех ловец да й изтръгне сърцето той ме измами и ми даде сърце на елен, а аз взех неговото и не го убих. Започнах да преследвам Снежанка навсякъде, така и не разбирах, че ставам зла. Приех титлата Злата кралица с усмивка и не ме интересувале кой умира важното за мен бе да убия Снежанка.

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.
Историята на една кралица.Read this story for FREE!