But I just want to share my book (I don't want the money)

13.3K 258 19

Marami sa atin ang mahilig lang talaga magsulat, at di nagiisip na kikita tayo from this. At sa pag self-pub, ang instinct ay gusto natin kahit di na kumita, para lang hindi mahal ang libro.

But remember: Let's be realistic. Bigyan ng halaga ang oras mo sa pagsulat, ang effort mo sa pag-ayos ng self-pub na libro, at sa pag-process ng order at kung ano man. Pag nag-self-pub ka, you decide to do something that others do as a job, for real. Tapos hindi ka kikita ng kahit ano? Iba ang kita na bawi lang sa oras mo, iba ang greedy na super mahal ng libro para lang pagkakitaan ang readers. (Bihira rin namang effective ito. Kung masyadong mahal ang libro at hindi sulit, walang bibili. So wala rin.)

Eto naman ay advice lang. I just self-published my 8th book this Feb at hindi ko ito makakayanang ulit-ulitin kung hindi compensated ang oras ko.

Publishing and Self-publishing: Advice for WritersTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon