2.thuoc tinh hang hoa

2.6K 1 0

II. Hang hoa

1. Hang hoa va hai thuoc tinh cua hang hoa

Hang hoa la san pham cua lao dong co the thoa man nhu cau nao do cua con nguoi va dung de trao doi voi nhau. Trong moi hinh thai kinh te - xa hoi, san xuat hang hoa co ban chat khac nhau, nhung hang hoa deu co hai thuoc tinh:

Gia tri su dung

Gia tri su dung la cong dung cua san pham co the thoa man nhu cau nao do cua con nguoi, vi du: com de an, xe dap de di, may moc, nguyen, nhien vat lieu de san xuat... Vat pham nao cung co mot so cong dung nhat dinh. Cong dung cua vat pham do thuoc tinh tu nhien cua vat chat quyet dinh. Khoa hoc ky thuat cang phat trien, nguoi ta cang phat hien them nhung thuoc tinh moi cua san pham va loi dung chung de tao ra nhung gia tri su dung moi. Gia tri su dung chi the hien o viec su dung hay tieu dung. No la noi dung vat chat cua cua cai. Gia tri su dung la pham tru vinh vien.

Gia tri su dung noi o day voi tu cach la thuoc tinh cua hang hoa, no khong phai la gia tri su dung cho ban than nguoi san xuat hang hoa, ma la gia tri su dung cho nguoi khac, cho xa hoi thong qua trao doi - mua ban. Trong kinh te hang hoa, gia tri su dung la vat mang gia tri trao doi.

b) Gia tri hang hoa:

Muon hieu duoc gia tri phai di tu gia tri trao doi. Gia tri trao doi la quan he ty le ve luong ma gia tri su dung nay trao doi voi gia tri su dung khac.

Vi du: 1 m vai = 10 kg thoc. Vai va thoc la hai hang hoa co gia tri su dung khac nhau ve chat, tai sao chung lai co the trao doi duoc voi nhau va trao doi theo ty le nao do.

Khi hai san pham khac nhau (vai va thoc) co the trao doi duoc voi nhau thi giua chung phai co mot co so chung nao do. Cai chung ay khong phai la gia tri su dung, tuy nhien, su khac nhau ve gia tri su dung cua chung la dieu kien can thiet cua su trao doi. Nhung cai chung do phai nam ngay o trong ca hai hang hoa. Neu gat gia tri su dung cua san pham sang mot ben, thi giua chung chi con mot cai chung lam co so cho quan he trao doi. Do la chung deu la san pham cua lao dong. De san xuat ra vai hoac thoc, nhung nguoi san xuat deu phai hao phi lao dong. Chinh hao phi lao dong an giau trong hang hoa lam cho chung co the so sanh duoc voi nhau khi trao doi. Chung duoc trao doi theo mot ty le nhat dinh, mot so luong vai it hon doi lay mot luong thoc nhieu hon (1 m vai = 10 kg thoc); nhung luong lao dong hao phi de san xuat ra chung la ngang bang nhau. Lao dong hao phi de san xuat ra hang hoa an giau trong hang hoa chinh la co so de trao doi.

Vay gia tri la lao dong xa hoi cua nguoi san xuat hang hoa ket tinh trong hang hoa. Chat cua gia tri la lao dong, vi vay san pham nao khong co lao dong cua nguoi san xuat chua dung trong do, thi no khong co gia tri. San pham nao lao dong hao phi de san xuat ra chung cang nhieu thi gia tri cang cao.

c) Moi quan he giua hai thuoc tinh

Giua hai thuoc tinh cua hang hoa luon co moi quan he rang buoc lan nhau. Trong do, gia tri la noi dung, la co so cua gia tri trao doi; con gia tri trao doi la hinh thuc bieu hien cua gia tri ra ben ngoai. Khi trao doi san pham cho nhau, nhung nguoi san xuat

ngam so sanh lao dong an giau trong hang hoa voi nhau. Thuc chat cua quan he trao doi la nguoi ta trao doi luong lao dong hao phi cua minh chua dung trong cac hang hoa. Vi vay, gia tri la bieu hien quan he xa hoi giua nhung nguoi san xuat hang hoa. Gia tri la mot pham tru lich su, gan lien voi nen san xuat hang hoa. Neu gia tri su dung la thuoc tinh tu nhien thi gia tri la thuoc tinh xa hoi cua hang hoa.

Nhu vay, hang hoa la su thong nhat cua hai thuoc tinh gia tri su dung va gia tri, nhung la su thong nhat cua hai mat doi lap. Doi voi nguoi san xuat hang hoa, ho tao ra gia tri su dung, nhung muc dich cua ho khong phai la gia tri su dung ma la gia tri, ho quan tam den gia tri su dung la de dat duoc muc dich gia tri ma thoi. Nguoc lai, doi voi nguoi mua, cai ma ho quan tam la gia tri su dung de thoa man nhu cau tieu dung cua minh. Nhung, muon co gia tri su dung thi phai tra gia tri cho nguoi san xuat ra no. Nhu vay, truoc khi thuc hien gia tri su dung phai thuc hien gia tri cua no. Neu khong thuc hien duoc gia tri, se khong thuc hien duoc gia tri su dung.

trong he thong phan cong lao dong xa hoi nen ho phu thuoc lan nhau ve san xuat va tieu dung. Trong dieu kien ay nguoi nay muon tieu dung san pham cua nguoi khac phai thong qua su mua - ban hang hoa, tuc la phai trao doi duoi nhung hinh thai hang hoa.

San xuat hang hoa chi ra doi khi co dong thoi hai dieu kien noi tren, neu thieu mot trong hai dieu kien ay thi khong co san xuat hang hoa va san pham lao dong khong mang hinh thai hang hoa.

2.thuoc tinh hang hoaĐọc truyện này MIỄN PHÍ!