C

1.7K 438 114

chocolatehope zmienił swój status

Mam wrażenie, że nawet w Gwangju czuję zapach Wanilii

_____________

~~0~~

vanilla chocolate | yoonseok | chatWhere stories live. Discover now