Day 370

7.7K 384 77

TCWDM : Sorry for the jargons about Harry's research. Ang ginagawa nila ay nagre-research kung pano makakapag-bioengineer ng human heart for transplantation.

TUE AT 05:56 AM

Harry : Sorry, I fell asleep last night as soon as I hit the bed.

Harry : Mapapatawad mo ba ko, Aling Jia? 😭

Harry : Magbibigti na ba ko? 😭🔪

Jia : Haha. Good morning, tHarry babe. 😍

Jia : Did you sleep well? 😊

Harry : Good morning, binibini. Nakatulog ako nang maayos. Napanaginipan nga kita.

Jia : Ako? Ano?

Harry : 😂😂😂

Jia : What did you dream about?

Harry : Hahahahaha. 😂

Jia : Ano nga? Is it something sweet? O funny?

Harry : Sexy. 😉

Jia : Oh my God! Bastos? 😱

Harry : Bastos agad? #Judger

Harry : Sexy ka nga kasi sa panaginip ko. Nagsuklay ka run e. 😂😂😂

Jia : Hahahaha. 😑🔪

Harry : Hahahaha. Bakit gising ka na? Maaga pa.

Jia : Sanay naman akong magising nang maaga. I have things to do today.

Harry : Aalis ka sa bahay?

Jia : Quite. Sasabay lang ako kay Manang Bi papunta sa market. Bibili ng stocks at lawn supplies.

Jia : Ipapaayos ko yung bakuran mamaya.

Harry : Sasamahan ka ni Manang sa bahay? Don't be alone.

Jia : Yeah. Sasamahan niya ko.

Jia : So, don't worry about me and just work well.

Jia : Marami kayong gagawin today, right?

Harry : Yeah. May meeting, testing, at another testing.

Harry : Ngayon darating yung team ng surgeons para sa grafts etc. Sa hapon may orientation ng team para sa drug development naman.

Jia : Huhu. Kainggit. I want to be there, too.

Harry : I want you here, too.

Harry : Sino mag-a-adjust? 😂

Jia : Haha. I'll bother you kapag nandiyan ako.

Harry : I don't think so. We work well together. 😍

Jia : But I'm not part of the team anymore. 😞

Harry : Yeah.

Harry : Kumain ka na, Jianna.

Jia : Kumain ka na, Harry.

Harry : Hindi ako masyadong makakapag-message ngayon. But tell me about you from time to time.

Jia : Just focus on work. Work well, Harry babe.

Harry : You, too. Miss you. :)

Jia : Miss you, too. 💖

04:41 PM

Harry : 😞😐😒😞😢😒😓😞

Jia : Ano yun, Ginoo?

Jia : Finished with work?

Girl of Never (Epistolary #4)Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon