DONE EDIT. (2/18/14)

Chapter 15.1

Baddy Horshie

PAGKATAPOS mag-almusal ni Zia ay dumiritso na siya sa horse stable, parang gusto tumalon-talon si Zia dahil nalaman niyang pwedeng mag-horseback riding! Cool! Marunong siyang mangabayo dahil tinuruan siya ng magulang niya, noong minsan silang bumisita sa horse farm na pagmamay-ari ng kaibigan ng magulang niya.

 “Hi!” Lumapit sa kanya si Casey. Hay naku, bakit ba kasi nagpaiwan ito? Pero kung ikompara ang natamo ni Casey sa kaibigan  nito kunti lang ang mga sugat. Napadako siya sa sugat nito sa braso na nakaukit A.I.P which means Anti-Ice Phoenix. Grabe talaga, sa lahat talagang pangalan nito sa sarili ay Anti-Ice Phoenix talaga? Hah!

 Hindi niya pinansin ito. Hindi kasi niya gusto ang pag-approach nito sa kanya, mukhang parang may balak na gawin. I smell fishy.

“Hey! Didn’t you hear me? I said hi.”

“Bakit nandito ka?” Diritsong tanong niya rito. Subalit hindi niya ito binigyan ng pagkakataon na makasagot dahil lumapit na siya sa kabayong inilabas ng caretaker. 

“Cool.” Hindi niya maialis ang attention niya sa kabayo, napakaganda kasi nitong tingnan.Itim ang kulay ng buong katawan ng kabayo except sa paa nitong puti, ang buhok naman na kay haba ay puti rin.

Sinabihan siya ng Caretaker na sumunod rito at sumunod naman siya. Excited na talaga siya na mag-horseback riding! Pumunta sila sa coral at sa loob niyon ay nakita niya ang buong member ng Demon Gang at mga kaklase niya.   

“Tch.”

“May problema po ba, ma’am?” Tanong ng caretaker.

Lumingon siya sa caretaker. “Ho? Ah, wala.”

Napakamot ito sa ulo. “Marunong po ba kayo mangabayo? Kung hindi ay e-assist na po kita.”

“Ah, huwag na. Marunong naman po ako.” Nakasunod pala sa kanya si Casey. Dahil wala siya sa mood na makipag-usap. She mounted the horse at pinatakbo papasok sa coral. Pinatigil lang niya 'yon ng makalayo na siya sa bruhang babae. She pull up her eye glasses para magka-level sa mata niya. Nang mapansin niyang malapit lang pala siya sa direksyon ng Demon Gang ay pinatakbo uli niya ang puting kabayo. Napalingon sa kanya ang Demon Gang at parehong may gatla sa noo. Siguro ay namamangha sila sa kanya dahil sa lahat ng babae ay siya lang ang walang nag-assist sa kanya na mangabayo.

“Ano nga ba inaasahan natin sa isang nerd?” Malakas na sabi ng isang lalaki habang napapailing. Umismid siya, eh ano naman ngayon kung nerd? Tsk.

Ilang minuto na ang nakalipas ay naeenjoy na siya sa ginagawa niya hanggang sa dumilim ang kalangitan at nagsimula ng umambon kaya iyong mga kaklase niya ay nagsibaba na ng kabayo ay nagsitakbuhan pauwi. Ano ba naman iyan! hindi naman malakas iyong ulan tas ganun na tumakbo?

Freezia's Biggest Secret! (Revising)Basahin ang storyang ito ng LIBRE!