Chapter 4.2

10.8K 383 16

Chapter 4.2


Pagkatapos ng pag-uusap nila ni Grace ay hindi na ito muling nakausap ni Maureen. Hanggang lumipas ang limang taon, naging abala siya sa kanyang trabaho sa Blue Harbor na lalong lumago sa pagdaan ng ilang taon. Nakasanayan na rin niya ang pagsinghal sa kanya ni Nathan tuwing bumibisita ito sa kapatid. Binabalewala na lamang niya ito upang maiwasan ang argument sa pagitan nila dahil nahihiya na rin siya kay Margarette, ito ang lagging naiipit kapag nagkakasagutan sila ng binata.


Nang araw na iyun ay matamlay na umuwi si Maureen, gusto man niyang itago ang nararamdaman sa ina ngunit alam niya na hindi siya makakapagkaila rito.


"Maureen, may problema ba? Nandito na naman ba si Nathan?" Nag-aalalang tanong ni Frances sa anak ng mapagbuksan ito ng pinto. Halos hindi maipinta ang mukha ng kanyang dalaga kaya alam niyang may pinoproblema na naman ito.


"Kumusta ang bagong negosyo ng papa?" Pag-iiba ni Maureen ng usapan bago tuluy-tuloy sa sala. Pabagsak na naupo siya sa sofa, pakirmdam niya ay pagod na pagod siya.


"Sana nag-attend ka ng opening ng store anak, ang dami agad nating customers." Tuwang-tuwang pagbabalita ng ginang. Napagdesisyunan nila na magtayo ng Asian store upang muli silang makapag-simula kahit maliit na negosyo lamang.


"That's great! If this will continue pwede tayong mag-expand pa." Pilit na pinasigla ni Maureen ang tinig.


Naupo si Fances sa tabi ng anak bago muling nagsalita. "Tama ka anak. Ang papa mo nga tuwang-tuwa kanina. Ang bilin niya sa akin na hintayin mo raw siya dahil may sasabihin siya sa'yo."


"Mama, baka naman mahirapan ang papa. Talaga bang kaya na niyang magtrbaho ulit?" Kahit nakarecover na ang ama ay hindi pa rin niya maiwasang mag-alala.


"Don't worry about your papa's health condition. Ako ang bahalang magmomonitor sa kanya. Ikaw ang inaalala namin ng papa mo. Halos wala ka ng oras para sa sarili mo, puro trabaho na lang ang inaatupag mo. Pati mga kapatid mo nag-aalala na rin sa'yo.


"Mama, sabihin mo kina Froilan at Julius huwag silang mag-alala ang pag-aaral ang intindihin nila."


Pinagmasdan ni Frances ang anak habang nagsasalita. Kahit nakangiti io ay alam niyang may bumabagabag dito. "Anong problema Maureen?"


Napabuntonghininga si Maureen mukhang hindi siya titigilan ng ina. "My boss is pregnant. Kailangan niyang umuwi ng Pilipinas. Ang problema ko ay baka ang walanghiyang kapatid na naman niya ang papalit sa kanya." Iniisip pa lang niya na muling makatrabaho si Nathan ay parang sumasakit na ang ulo niya. Nasisiguro niyang puro kunsumisyon na naman ang aabutin niya.


"Kung si Nathan na naman ang papalit kay Miss Sarmiento maybe this is the perfect time for you to take a vacation. We will discuss about that later with your father. Ihahanda ko na muna ang dinner natin parating na rin niyan ang papa mo." Sabay tingin ng ginang sa orasan bago nagmamadaling tinungo ang kusina.


Samantalang ng mga oras na iyun ay mainit ang ulo ni Nathan. May natanggap na naman siyang tawag at pinagbabantaan nito ang buhay niya. Nasisiguro niya na pakana ito ng mga kakompetensiya sa negosyo, gustong sirain ng mga ito ang diskarte niya lalo na sa ngayon na may inaasikaso siyang multi-million na deal.


"Nathan, ano na naman ang ibig sabihin nito?!" Galit na galit na bungad ni Marian sabay bagsak ng diyaryong hawak sa mesa ng anak.


"Mommy, I'm busy right now. Wala akong oras sa kung anumang tsismis na nakasulat diyan." Tila inis na tugon ni Nathan. Nitong mga nakaraang araw ay walang ginawa ang ina kundi guluhin siya tungkol sa pag-aasawa.


"My goodness Nathaniel! Talaga bang iniinis mo ako? Sinabi kong mag-asawa ka pero hindi sa Farah Illustre na iyan! Por dios po santo hijo! Wala ka nab a talagang makitang matinong babae?" Namumula sa galit ni Marian habang nakapamaywang sa harap ng anak.


"Mommy, huwag na ninyong idamay si Farah sa..."


"So—totoo ang lahat ng nakasulat diyan. Pati sa internet ay pinagpipiyestahan na ang tungkol sa nalalapit ninyong kasal. Alam mo ba na buong Pilipinas ay pinagtatawanan ka dahil pagkatapos pagsawaan ng babaeng iyan ang mga naging lalaki niya ay binalikan ka at pakakasalan mo pa." Nanlalambot na napaupo ang ginang ng marinig ang tila kumpirmasyon ng anak.


Natigilan si Nathan. Mabilis niyang dinampot ang diyaryo na nasa harapan niya. Nagsalubong ang mga kilay niya ng mabasa ang front page. Totoong nagkabalikan sila ni Farah dahil kailangan niya ng constant bed partner pero maliban doon ay wala na silang malalim na ugnayan. Hindi niya akalain na gagawa ng ganitong hakbang ang babae.


"Anak, pakasalan mo na ang iba mong naging girlfriend huwag lang ang babaeng iyan. I'm just concern for you hijo. I want you to have a happy family and I believe that woman will not be a good wife and I doubt if motherhood will suit her." Pakiusap ni Marian sa anak.


Biglang may naisip na kapilyuhan si Nathan para tigilan siya ng ina. "Mommy, hindi ko itutuloy ang pagpapakasal kay Farah kung mapapapayag mo si Maureen Saavedra na pakasalan ako." Gusto niyang matawa ng makita ang naging reaksiyon ng ina.


"Nathaniel! Alam mo naman na wala kang pag-asa kay Maureen. Mula sa simula ay ayaw na niya sa'yo."


"Pero alam ko na gusto ninyo siya para sa akin di ba?" Nakangising turan ni Nathan.


"Yes, I like her for you." Pag-amin ni Marian. "Pero imposible ang gusto mong mangyari." Panay ang iling ng ginang habang nagsasalita.


"Kung hindi niyo mapapapayag si Maureen ay wala na kayong ibang pagpipilian kundi ang tanggapin si Farah." Patuloy na pang-aasar niya sa ina. Pero sa kaloob-looban niya ay naghihimagsik siya dahil sa kalokohang mga nakasulat sa diyaryo. Malaking pagkakamali ni Farah kung iniisip nito na mahuhulog siya sa bitag nito. Kailangan na niyang tapusin ang namamagitan sa kanila bago pa mapahamak ang pagkabinata niya.

__________________

Deal with the MillionaireWhere stories live. Discover now