~Dedicaţie ~

76 1 0

  

Cuvintele nu-s de ajuns ,

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Cuvintele nu-s de ajuns ,

Să îţi explic arareori

Sau poate , ştii tu , zilnic ,

Că eşti ca soarele şi luna ,

Că eşti a mea lumina-n cale ,

Îţi stau în braţe când tu vii ,

Să-ţi simt căldura pielii tale ,

Să te simt , să te iubesc ,

Şi poate nu-s cuvinte goale ,

Zâmbetul tău , indiferent ,

Mă face să mă-ndrăgostesc ,

Şi azi declar în faţă , pe-o hârtie , nouă ,

Ceea ce tu faci , ca eu să trăiesc .

Îţi simt atingerea pe faţă , pe buze , pe obraz ,

Pe gât , sărutul dulcea-l amăgirii ,

Şi ştii , înnebunesc non-stop ,

Să-ţi simt din nou şi iar prezenţa ,

Atingerea pe trupul meu ,

Să tresar azi şi ieri şi-ntruna ,

Pentru că tu , tu eşti al meu

Şi n-aş fi scris cuvinte goale ,

Într-adevăr , non-sens , subtil

Ci vreau să îţi dictez privirea ,

Şi inima să mi-o dedic

Să înţeleg o apăsare , o bătaie ,

A vieţii şoaptă , ce-mi spune-ntruna

Că te-aşteaptă , să vii la noi ..la mine ,

Trup şi suflet , să mă atingi ca odinioară

Să îmi şopteşti cuvinte dulci ,

Să mă provoci în jocul tău ,

Şi jocul tu să nu-l arunci

Ci să-l păstrezi seară de seară ,

Cu teamă , cu iubire , cu nevoi ,

Să nu mă uiţi , c-a ta iubire , se-aşteaptă

Versuri tu să îi cobori ,

Să o iubeşti ca pe-o "mireasă" ,

O floare ce e-nbobocita

Să nu o uiţi ca pe-o fâneaţă ,

Ce zace iar şi iar în soare

Ce viaţa ea , nu o mai are .

Gingaşă şi plăpândă floare;

A cărei adiere are ,

Un glas al dulcii tinereţi ,

Şi iar iubirea s-o înveţi ,

Să nu o laşi pe mâna rea ,

Să fie ea mereu a ta ,

Că de altiminteri ea pierdută ,

Nu-ţi vei ierta , fapta făcută ,

Că te iubeşte cum nu crede

Că ea te vrea , şi tu o vede

Zâmbetu-i doar o amăgire ,

Îţi şopteşte-o amintire ..

Ca al ei glas să nu îl uiţi ..

A ta mereu .. a ta acum ,

Şi-n ceas de-acum şi-n ceas nebun .   

-Pentru iubirea mea -

My life in two wordsRead this story for FREE!