Nhàn Nguyễn Bỉnh Khiêm

4.8K 1 0

Xem thêm : Tác giả Nguyễn Bỉnh Khiêm

I.Giới thiệu chung

1.Tác giả

-Nuyễn Bỉnh Khiêm (1491-1585), hiệu Bạch Vân cư sĩ. Là ông quan thanh liêm , chính trực.Là nhà thơ lớn của dt.

- Cuộc đời :

+ Nhỏ: ông được cho theo học người thầy nổi tiếng là Bảng Nhãn Lương Đắc Bằng.

+ Lê suy thoái ( Lê Uy Mục, Tương Dực )-> Mạc Đăng Dung -> nhà Mạc (1526), NBK ( 36 tuổi ) , thi đỗ tiến sĩ, làm quan triều Mạc.

+ 8 năm sau , ông dâng sớ vạch tội và xin chém đầu 18 lộng thần. Vua không nghe , ông cáo quan về ở ẩn,vẫn canh cánh việc nước->thuyết : hành -tàng, xuất - xử của người xưa (TQ: Lã Vọng, Đào Tiềm, VN:Tô Hiến Thành, Chu An, Ng. Trãi).Oâng dựng am Bạch Vân-> BV cư sĩ, dạy học có nhiều hoc trò đỗ đạt làm quan-> Tuyết Giang phu tử.

2.Sáng tác

-"Bạch Vân am thi tập"

-"Bạch Vân quốc ngữ thi tập"

=>Nội dung : mang đậm tính triết lí, giáo huấn, ngợi ca chí của kẻ sĩ, thú thanh nhàn, đồng thời phê phán những điều xấu xa trong xh.

3.Văn bản

A. Xuất xứ: lấy trong Bạch Vân Quốc Ngữ Thi "

B. Bố cục: đề ,thực, luận, kết.

II.Đọc hiểu

1.Hai câu đề

"Một mai một cuốc , một cần câu ,

Thơ thẩn dầu ai vui thú nào "

- Từ "một" lặp đi lặp lại,nhắc đi nhắc lại->chắc chắn ,cứng cỏi, kiên định, sẵn sàng.

Nhịp điệu chậm dãi, tư thế ung dung (2/2/3) -> thái độ sẵn sàng ,chắc chắn.

- mai, cuốc, cần câu : vật dụng quen thuộc của nhà nông.

-"thơ thẩn":ung dung ,điềm nhiên, thanh thản., trạng thái,thoải mái,không vướng bận,tha hồ dong duỗi, không để điều gì làm ưu tư, phiền muộn.Đó là sự nhàn tản, thư thái ,thảnh thơi, lòng không vướng bận chút cơ mưu, tự dục.

- "dầu ai vui thú nào"->mặc người đời , không quan tâm , chỉ lo việc đồng áng giữa thôn quê để tâm hồn ung dung tự tại mặc những thú vui khác của người đời.

=> Hai câu thơ thể hiện quan niệm về cs nhàn tản, gần gũi với dân.

2.Hai câu thực

"Ta dại ta ta tìm nơi vắng vẻ

Người khôn người đến chốn lao xao "

-từ ngữ đối lập:

ta >< người

dại >< khôn

vắng vẻ>< lao xao

- NBK đã tạo nên hệ thống từ ngữ đối lập nhau nhằm bộc lộ rõ thái độ của mình: cho thấy sự khác biệt giữa ông & những người khác đó là cách lựa chọn cho mình một cuộc sống" lánh đục tìm trong".

- "nơi vắng vẻ'-> yên ả, êm đềm.