giáo dục quốc phòng

3.7K 0 0

CẤU TẠO VÀ TÁC DỤNG CÁC BỘ PHẬN CHÍNH CỦA SÚNG

1. Nòng súng

- Để định hướng bay của đầu đạn

2. Bộ phận ngắm

- (Gồm đầu ngắm và thước ngắm) : đẻ ngắm bắn mục tiêu ở những cự ly khác nhau

3. Hộp khóa nòng và nắp hộp khóa nòng

- Để liên kết các bộ phận của nòng súng và hướng cho bệ khóa nòng và khóa nòng chuyển động

4. Bộ phận khóa nòng và thoi đẩy

- Để làm cho khóa nòng và bộ phận có chuyển động

5. Khóa nòng

- Để đẩy đạn vào buồn đạn, đóng khóa nòng súng làm cho đạn nổ, khi mỡ khóa nòng kéo vỏ đạng ra ngoài

6. Bộ phận cò

- Đẻ giữ búa làm cho búa đập vào kim hỏa, định cách bắn liên thanh, phát một hoặc khóa an toàn

7. Bộ phận đẩy về

- Để đẩy bệ khóa nòng và khóa nòng về phía trước và giữ nắp hộp khóa nòng

8. Ốp lốt tay và ống dẫn thôi

- Để dẫn thoi chuyển động

9. Bán súng và tay cầm

- Để tỳ súng vào vai và cầm khi bắn

10. Hộp tiếp đạn

- Để chúa và tiếp đạn

11. Lê

- Để đánh giáp lá cà và cắt dây gai kẻm

THỜI KỲ GIẬT THỨ NHẤT( Lý thuyết bắn)

- THỜI ĐIỂM TÍNH : tính từ khi bóp cò kim hỏa hoặc khóa nòng từ lò xo phóng lên cho đến khi kết thúc chuyển đọng phía trước của kim hỏa

- NGUYÊN NHÂN : đo lò xo đẩy về, lò xo cuối giãn ra đẩy các khóa nòng, búa kim hỏa chuyển động sinh ra lực đẩy về phía sau đồng thời đó cũng là nguyên nhân gây do va chạm , gây ra góc nẫy như đã nói trên

- ẢNH HƯỞNG ĐỐI VỚI BẮN SÚNG VÀ CÁCH KHẮC PHỤC : đối với các loại súng có trọng lượng búa, kim hỏa, khóa nòng quá nhỏ so với trọng lượng của súng , lực lò xo yếu thì sức giật của thời kỳ này không đáng kể như súng SKS, K63, AK, RpK nên không ảnh hưởng đến bắn trúng(K44)

- Đối với các loại súng có trọng lượng lớn lại dùng lực kaf xo đẩy về đẩy toàn bộ khóa nòng về phía trước nổ thì suacs dẫn thời kỳ này có ảnh hưởng như súng RPD và đại liên vì khóa nòng và bệ khóa nòng chuyển động về phía trước gây dao động và ảnh hưởng đến đường ngắm chính xác của phát bắn trước khi đạn nổ

- Vì vậy, khi bắn súng ta cần phải tỳ giữ thật chắc và thực hiện tốt các kỹ thuật bắn súng

THỜI KỲ THỨ BA (Lý thuyết bắn)

- THỜI ĐIỂM TÍNH : tính từ khi đầu đạn vừa ra khỏi miệng nòng súng cho đến khi khí thuốc súng hết ra khỏi nòng súng (áp lực khí cân bằng với áp xuất khí quyển)

giáo dục quốc phòngĐọc truyện này MIỄN PHÍ!