Chapter 3.1

10.3K 420 13

Chapter 3.1

"Tutunganga ka lang ba diyan buong maghapon? Sayang naman ang pinapasweldo sa'yo ng kumpanya?" Puno ng sarkasmong turan ni Nathan habang pinag-aaralan ang kabuuan ng kaharap.


Pakiramdam ni Maureen ay namula ang buong mukha niya sa kahihiyan. Medyo nadismaya rin siya dahil sa kagaspangan ng ugali ng lalaki. "Sir, ito po ang files ng mga suppliers natn and these folders are the..."


"I want the individual file of all the employees including yours. I will not tolerate the laziness and complacency on this company. Alam kong mabait ang kapatid ko pero sa nakikita ko inaabuso ng iba diyan ang kabaitan ni Maargarette."


Napatiim bagang si Maureen, hindi niya nagustuhan ang narinig dito at talagang naubos na ang pasensiya niya. "Mr. Sarmiento, ako ba ang pinariringgan mo? If you don't want me then say it directly on my face. " Nanggigigil na siya sag alit.


"Yes, I don't like you..."


"I don't like you either!" Mabilis na putol ni Maureen sa sasabihin pa sana ni Nathan.


Natigilan sandal si Nathan at ng lingunin niya ang babae ay kitang-kita niya sa mukha nito ang galit. Ito ang kanuna-unahang pagkakataon na nakipagtalo siya sa isang magandang babae, madalas kapag ganito kaganda ang kaharap niya ay sa kama sila humahantong.


"Get all your things, you're fired Miss Saavedra." Inis na sabi ni Nathan bago binalik ang atensiyon sa mga folders na nakapatong sa ibabaw ng mesa ng kapatid.


Nanlaki ang mga mata ni Maureen hindi siya makapaniwala na sa mga sandaling ito ay wala na siyang trabaho. Nang matanggap siya sa Blue Harbor ay natuto siyang mangarap muli na balang-araw ay makakapagtayo rin siya ng sariling negosyo ngunit sa nangyayari ngayon ay mukhang Malabo ng mangyari ito."What are you waiting for? Get all your things and vacate your post! I don't need you here." Pasinghal na pahayag ni Nathan ng mapansin na hindi kumikilos ang babae na nasa harap niya."What's going on here? Nasa elevator pa lang ako dinig na dinig ko na ang boses mo Nathan." Exaggerated na pahayag ni Marian pagbungad sa opisina ng bunso niya.


Nagulat na napatayo si Nathan. "Mommy, what are you doing here? Sana sinabi ninyo na pupunta ka rin dito para nagsabay na tayo ng flight." Talagang nabigla siya sa pagsulpot ng ina. Linapitan niya ito at hinalikan sa pisngi.


"Nasa business trip ang daddy mo, naiinip ako sa mansion kaya naisipan ko na sumunod dito. Ang akala ko maabutan ko si Margarette. Teka lang, sino ba ang sinisigawan mo?" Nabaling ang tingin ni Marian sa babaeng nakatayo sa harapan ng anak. Kung hindi siya nagkakamali ay ito ang dahilan ng pagkakakunot ng noon g anak.


"You must be Maureen Saavedra, right?" Nakangiting tanong ng ginang sa dalaga ng mamukhaan niya ito.


"Yes, maam." Alanganing tugon ni Maureen.


"I'm Marian Sarmiento. Ang mommy nitong guwapong binata sa harap mo. Naikuwento ka sa akin ni Margarette and my daughter is really impressed with your performance." Hindi na maiwasan ni Marian na magpakita ng pagkagiliwsa dalaga.


"Nice meeting you maam."


"I want you to call me tita, kilala ko ang mommy mo kahit hindi kami nagkaroon ng chance na maging magkaibigan may mga pagkakataon noon na nagkakasama kami sa mga charity events. Isa pa ikaw ang assistant ng anak ko kaya guto ko maging komportable ka sa pagtatrabaho rito."


"Mommy, kailangan ng bumalik ni Miss Saavedra sa mesa niya. Kailangan na niyang iligpit ang lahat ng mga gamit niya" Walang kangiti-ngiting sabad ni Nathan at habang nagsasalita ay kay Maureen ito nakatingin.


Napayuko naman si Maureen kailangan na lang niyang tanggapin kung ano ang nangyayari ngayon. Kahit makipagtalo pa siya kay Nathan Sarmiento ay alam niyang wala ring patutunguhan ito.


"Don't tell me that you fired her." Pinandilatan ni Marian ang anak. Naninibago siya rito dahil hindi ito ganito makitungo sa mga babaeng nakakasalamuha.


"Excuse, maam lalabas na po ako. I think your son's decision is final. Nice meeting you again Mrs. Sarmiento." Nagmamadaling tumalikod si Maureen dahil kung mananatili pa siya ng ilang minuto sa loob ay baka hindi na niya mapigilan ang emosyon.


"No, hija. Just stay here." Mariing pahayag ni Marian.


Natigilan naman si Maureen na nasa may pintuan na.


"Nathaniel! Wala kang karapatan na magtanggal ng empleyado ng kapatid mo. Margarette was the one hired them and she's the only one who can decide for her employees." Galit na hinarap ni Marian ang anak.


"Mommy, hindi mo alam ang nangyayari rito. Please let me decide on this, I'm just concern for my sister."


"Do you think your sister will appreciate your concern? Si Maureen ang pinagkakatiwalaan niya rito tapos pagbalik niya wala na ang assistant niya." Nilapitan ni Marian ang anak at marahang tinapik ang balikat nito bago muling nagsalita. "Hijo, kung ano man ang nakaraan ninyo ni Maureen kalimutan na ninyo..."


"Wait, mommy. Ano ang pinagsasabi mo?" Naiiling si Nathan sa tinatakbo ng isip ng ina.


Si Maureen naman ay hindi na napigilang sumabad sa usapan ng mag-ina. Gusto niyang itama ang maling akala ni Mrs. Sarmiento. "Maam, wala po kaming nakaraan ng anak ninyo. Kung halos lahat ng mga babae sa Pilipinas ay pinapangarap ang isang Nathan Sarmiento ako po ay hindi kabilang sa kanila."


Natuwa si Marian sa narinig. Sa tingin niya ay nakahanap na ng katapat ang anak. "I know Maureen, a decent woman like you... ay hindi karapatdapat dito sa anak ko. Huwag kang mag-alala you still have your position." Tiningnan niya ang anak ng may pagbabanta.


Nakahinga naman ng maluwag si Maureen. Laking Pasasalamat niya kay Mrs. Sarmiento dahil kinampihan siya nito.

____________________

Deal with the MillionaireWhere stories live. Discover now