PROLOGUE

2.9M 41.5K 14.2K
                  

PROLOGUE

"OH, TITUS!" Puno ng pagnanasa niyang ungol habang sinasamba ng binata ang pagkababae niya. "Oh, oh, Titus, oh... Oh!" Nahihibang siya sa sarap habang pinapaikot ni Titus ang dila sa naninigas niyang hiyas.

He sucked her cl-t and she nearly screamed in so much pleasure.

Napasabunot siya sa buhok ni Titus habang pinagduduldulan niya ang mukha nito sa basa niyang pagkababae. Nakakahibang sa sarap ang ginagawa ni Titus lalo na sa tuwing sinusundot-sundot nito ang bukana ng pagkababae niya. Hindi niya mapigilan ang mapaliyad, mapasigaw sa ungol at mas lalong nag-init ang katawan niya.

"Oh, God, oh God." Nagdedeleryo siya sa sobrang sarap. Nanginginig ang kalamnan niya. "Oh, God, oh... Titus!"

Nag-angat ng tingin aa kaniya ang kasintahan saka matiim siyang tinitigan sa mga mata niya. "You like that, cara mia?"

Malalim ang paghingang tumango siya. "Yes... Please, keep doing that." Kinagat niya ang pang-ibabang labi habang nang-aakit ang kislap ng mga mata. "Lick me again, baby."

"My pleasure, cara mia," anito saka bumaba ulit ang mga labi sa pagkababae niya.

Mahigpit siyang napahawak sa headboard na nasa uluhan niya saka mas ibinuka pa ang mga hita para bigyang laya ang binata sa ginagawa. Pabiling-biling siya sa kinahihigaan. Namamaos na siya sa malalakas na ungol na kumawala sa mga labi niya at umaarko ang katawan niya sa sarap ng sensasyong lumulukob sa kaibuturan niya.

"Oh, Titus... Titus, oh."

He flicked his tongue, up and down. She couldn't help but to scream in pure bliss. It felt so good. So, so good that her legs quivered in ecstasy. Her toes curled when another orgasm ripped through her, stealing her inhibations away and making her scream in pleasure.

"Titus!" Umangat ang balakang niya ng lukubin siya ng masarap niyang orgasmo. "Oh!"

At hindi pa siya nakakabawi sa sarap na nararamdaman, lumuhod ang binata sa gitna ng nakabuka niyang hita, at dahan-dahan nitong ipinasok ang kahabaan sa loob niya.

Malakas at mahaba siyang napaungol ng isagad ni Titus sa kaibuturan niya ang kahabaan nito.

"Oh, God!" Umawang ang labi niya sa sarap. "Oh, Titus."

God, he was so big and long. Her womanhood felt so full, she felt so stretched! Kaya gustong-gusto niya kapag inaangkin siya ng kasintahan. She felt so satisfied with him. So happy. So contented.

Kinubabawan siya ng binata saka hinalikan siya sa leeg, sa balikat, sa pisngi, sa tainga saka bumulong, "I love how tight you are, cara mia," wika nito saka mas lalong binaon sa loob niya ang pagkalalaki niya na ikinasigaw niya. "Nakakabaliw ka, cara."

Iniyakap niya ang mga braso sa leeg ng binata saka sinalubong ng balakang niya ang mabagal nitong pag-ulos sa loob niya.

"Nakakabaliw ka rin, Titus," bulong din niya habang nahihibang sa sarap dulot ng pabilis ng pabilis na pag-angkin sa kaniya ng kasintahan. "Titus. Oh!"

Niyapos ng kasintahan ang katawan niya habang walang patid ang pag-angkin sa kaniya.

Titus moved in and out. Every thrust felt like heaven. Panay ang ungol niya, halos sumigaw na siya sa sobrang sarap ng sensasyong nararamdaman. Kapagkuwan ay napaliyad siya ng ipasok nito ang ni-ples niya sa loob ng mainit nitong bibig saka sinipsip 'yon.

"Oh, God, Titus..." Napasabunot siya sa buhok nito dahil sa pinaghalong kiliti sa dibdib niya at puson na mas lalong nagpa-init sa katawan niya. "Oh, Titus, oh..."

Mas lalo pang binigyan ng puwersa ni Titus ang bawat pag-ulos sa loob niya. Mas binilisan nito ang paggalaw at ang tanging maririnig lang sa silid na iyon ay ang sabay nilang pag-ungol ng kasintahan at ang malakas na tunog ng paglabas masok ng kahabaan nito sa loob niya.

POSSESSIVE 16: Titus MorganTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon