VAI TRÒ ĐIỀU TIẾT VĨ MÔ CỦA NSNN ĐỐI VỚI THỊ TRƯỜNG

2.6K 1 1

VAI TRÒ ĐIỀU TIẾT VĨ MÔ CỦA NSNN ĐỐI VỚI THỊ TRƯỜNG

1.Khái niêm Ngân Sách Nhà Nước

Ngân sách nhà nước phản ánh các quan hệ kinh tế phát sinh gắn liền với quá trình tạo lập phân phối và sử dụng quỹ tiền tệ tập trung của nhà nước khi Nhà nước tham gia phân phối các nguồn tài chính quốc gia nhằm thực hiện các chức năng của nhà nước trên cơ sở luật định

2.Vai trò điều tiết của NSNN đối với thị trường

a. Thị trường hàng hóa

Cơ chế điều tiết : Hoạt động điều tiết của chính phủ: sử dụng các quỹ dự trữ của Nhà nước, và các chính sách thuế

Cơ chế: Khi giá của một hàng hóa nào lên cao, để kìm hãm và chống đầu cơ, chính phủ đưa dữ trữ hàng hóa đó ra thị trường để tăng cung, sẽ bình ổn được giá cả và hạn chế khả năng tăng giá đồng loạt gây nguy cơ lạm phát.

Khi giá của một hàng hóa bị giảm mạnh, gây thiệt hại cho người sản xuất và tạo xu hướng di chuyển vộn sang lĩnh vực. Chính phủ sẽ bỏ tiền để mua các hàng hóa đó theo giá nhất định đảm bảo quyền lợi của người sản xuất

Các chính sách hiện hành

Nhiều loại nông sản: cao su, cà phê, điều gạo... giảm mạnh.

Chính sách chi

Chống lại tình hình trên chính phủ đã đưa ra giảm pháp: tăng mua dự trữ các mặt hàng nông sản, đấy già các mặt hàng lên, giúp người sản xuất thoát khỏi tình trạng khó khăn.

Giá xăng dầu thế giới liên tục diễn biến thất thường với xu hướng tăng, chính phú vẫn giữ mục tiêu ổn định giá xăng dầu. Doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đang trong tình trạng bù lỗ

Chính sách thu

Thuế nhập khẩu xăng dầu đã được giảm từ 25% còn 20% giúp cho doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu giảm bớt tình trạng thua lỗ đầu năm 2009

b.Thị trường sức lao động

Cơ chế điều tiết

Muốn điều tiết thị trường nhà nước sử dụng các chính sách làm thay đổi cung cầu trên thị trường lao động, các chính sách như: thuế thu nhập, chính sách chi cho giáo dục.

Các chính sách hiện hành

Khủng hoàng tài chính tác động nặng nề đến thị trường lao động, số lao động bị thất nghiệp tăng cao, nhưng lao động trình độ cao thì còn thiếu.

Chính sách chi

Nhà nước sử dụng NSNN chi cho hoạt động đào tạo nguồn nhân lực, nâng cao chất lượng đội ngũ lao đông

Bên cạnh đó, nhà nước sử dụng các quỹ trợ cấp thất nghiệp

Chính sách thu

Chính sách thuế thu nhập cá nhân:

c.Thị trường vốn

Cơ chế điều tiết

Nhà nước điều tiết thị trường vốn bằng cách tác động đến cung cầu vốn vay. Các chính sách như sau: chính sách thuế thu nhập, kênh phát hành trái phiếu

Các chính sách hiện hành

• chính sách thuế thu nhập làm thay đổi tài sản và thu nhập của các chủ thể làm thay đổi khả năng cung ứng vốn

• phát hành trái phiếu chính phủ là một kênh huy động vốn hiệu quả của chính phủ

3.Chống lạm phát

• Tác động của lạm phát :

• Lạm phát bên cạnh việc làm méo mó giá cả, nó còn làm sói mòn tiết kiệm và không khuyến khích đầu tư, hạn chế tăng trưởng kinh tế, gây ra những bất ổn chính trị và xã hội.

• Công cụ NSNN chống lạm phát:

• Tăng thuế tiêu dùng, giảm thuế đối với đầu tư, và thắt chặt chi tiêu của NSNN

• Năm 2008: chỉ số giá tiêu dùng tăng cao ở 2 con số

• Chính sách chi

• Nhà nước thắt chặt chi tiếu: từ trung ương đến địa phương đảm bảo tiết kiệm và hiệu quả trong chi tiêu ngân sách

• Cắt giảm các khoản đầu tư không hiêu quả cao, và các khoản chi phúc lợi vượt quá khả năng của nền kinh tế

• Cải tiến bộ máy nhà nước gọn nhẹ hơn

Chính sách thu

Khải thác các khoản thu đặc biệt là thu thuế, giảm mức bội chi, cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước, hạn chế phát hạnh tiền để bù đắp thâm hụt ngân sách

Thank you for listening!

VAI TRÒ ĐIỀU TIẾT VĨ MÔ CỦA NSNN ĐỐI VỚI THỊ TRƯỜNGĐọc truyện này MIỄN PHÍ!