VAI TRÒ ĐIỀU TIẾT VĨ MÔ CỦA NSNN ĐỐI VỚI THỊ TRƯỜNG

2.4K 1 1

VAI TRÒ ĐIỀU TIẾT VĨ MÔ CỦA NSNN ĐỐI VỚI THỊ TRƯỜNG

1.Khái niêm Ngân Sách Nhà Nước

Ngân sách nhà nước phản ánh các quan hệ kinh tế phát sinh gắn liền với quá trình tạo lập phân phối và sử dụng quỹ tiền tệ tập trung của nhà nước khi Nhà nước tham gia phân phối các nguồn tài chính quốc gia nhằm thực hiện các chức năng của nhà nước trên cơ sở luật định

2.Vai trò điều tiết của NSNN đối với thị trường

a. Thị trường hàng hóa

Cơ chế điều tiết : Hoạt động điều tiết của chính phủ: sử dụng các quỹ dự trữ của Nhà nước, và các chính sách thuế

Cơ chế: Khi giá của một hàng hóa nào lên cao, để kìm hãm và chống đầu cơ, chính phủ đưa dữ trữ hàng hóa đó ra thị trường để tăng cung, sẽ bình ổn được giá cả và hạn chế khả năng tăng giá đồng loạt gây nguy cơ lạm phát.

Khi giá của một hàng hóa bị giảm mạnh, gây thiệt hại cho người sản xuất và tạo xu hướng di chuyển vộn sang lĩnh vực. Chính phủ sẽ bỏ tiền để mua các hàng hóa đó theo giá nhất định đảm bảo quyền lợi của người sản xuất

Các chính sách hiện hành

Nhiều loại nông sản: cao su, cà phê, điều gạo... giảm mạnh.

Chính sách chi

Chống lại tình hình trên chính phủ đã đưa ra giảm pháp: tăng mua dự trữ các mặt hàng nông sản, đấy già các mặt hàng lên, giúp người sản xuất thoát khỏi tình trạng khó khăn.

Giá xăng dầu thế giới liên tục diễn biến thất thường với xu hướng tăng, chính phú vẫn giữ mục tiêu ổn định giá xăng dầu. Doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đang trong tình trạng bù lỗ

Chính sách thu

Thuế nhập khẩu xăng dầu đã được giảm từ 25% còn 20% giúp cho doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu giảm bớt tình trạng thua lỗ đầu năm 2009

b.Thị trường sức lao động

Cơ chế điều tiết

Muốn điều tiết thị trường nhà nước sử dụng các chính sách làm thay đổi cung cầu trên thị trường lao động, các chính sách như: thuế thu nhập, chính sách chi cho giáo dục.

Các chính sách hiện hành

Khủng hoàng tài chính tác động nặng nề đến thị trường lao động, số lao động bị thất nghiệp tăng cao, nhưng lao động trình độ cao thì còn thiếu.

Chính sách chi

Nhà nước sử dụng NSNN chi cho hoạt động đào tạo nguồn nhân lực, nâng cao chất lượng đội ngũ lao đông

Bên cạnh đó, nhà nước sử dụng các quỹ trợ cấp thất nghiệp

Chính sách thu

Chính sách thuế thu nhập cá nhân:

c.Thị trường vốn

Cơ chế điều tiết

Nhà nước điều tiết thị trường vốn bằng cách tác động đến cung cầu vốn vay. Các chính sách như sau: chính sách thuế thu nhập, kênh phát hành trái phiếu