PROLOGUE

Naranasan mo na bang bumagsak sa subject na MATH?

Eh ang bumagsak sa subject na LOVE?

Kung pwede lang i-major ang LOVE marami na sigurong expert dito.

May mga bihasa at nakapasa.

At may ilan paring nakikipagsapalaran kahit ilang beses ng BUMAGSAK.

------------------------------------------------------------------------------

Ang LOVE ay para ding MATH…

Kailangan mong pag-aralan.

Inaalam ang pasikot sikot upang mahanap ang tagumpay at kasiyahan.

Ang MATH ay para ding LOVE…

Kailangan mong pag-ukulan ng pansin at pagtiyagaan upang hindi bumagsak at masaktan.

Sa LOVE, may mga taong mas piniling maging TANGENT LINES.

Ito yung mga taong may chance o hope pa na maayos ang problema pero pinalampas na lang ang pagkakataon. After all has been said and done, they won’t take risks. They will forgive and then parted forever.

…mga taong PARALLEL LINES kung tawagin.

They were never meant to meet. Mga taong laging nasasaktan.

One-sided love lang.

At mga ASYMPTOTES…

Mga taong walang pag-asang maging sila kahit mutual ang feelings.

Mga pusong iisa ang itinitibok pero hanggang pagiging magkaibigan na lamang.

They can get closer and closer but will never be together.

Hanggang saan ang kaya mong gawin para sa taong mahal na mahal mo?

Para sa taong naging buhay mo na..

Will you take risks? O hahayaan mo na lang ang sarili mong masaktan?

Sabi nila, “follow your heart”

Paano kung…

…malagay ka sa isang napakumplikadong sitwasyon?

Magiging makasarili ka ba at susundin ang itinitibok ng puso mo?

O magpaparaya ka na lang para sa itinitibok ng puso ng taong mahal mo?

Asymptotic Love.

___________________________________________________________________

Asymptotic LoveRead this story for FREE!