Các vùng đất ngập nước ở Việt Nam - Tiềm năng và thách thức

Bắt đầu từ đầu

tỉnh và thành phố: Long An, Tiền Giang, Đồng

Tháp, An Giang, Kiên Giang, Hậu Giang, Cà Mau

(ảnh 2), Bạc Liêu, Sóc Trăng, Trà Vinh, Vĩnh Long,

Bến Tre và thành phố Cần Thơ.

ĐNN của ĐBSCL là một trong những hệ sinh thái

giàu có nhất của lưu vực (đồng bằng ngập triều, đầm

lầy ven biển, đầm than bùn, cửa sông...), là bãi đẻ

quan trọng của nhiều loài thủy sản di cư từ phía

thượng nguồn sông Mêkông. Theo bản đồ ĐNN

vùng đồng bằng sông Cửu Long, tỷ lệ 1:250.000 (Phụ

lục C3), diện tích ĐNN có 4.939.684 ha chiếm 95,88

% diện tích tự nhiên, bao gồm diện tích ĐNN nội địa

và ĐNN ven biển ngập thủy triều dưới 6m (biểu đồ 1).

ĐNN mặn ven biển phân bố dọc ven biển Đông,

phía Tây Nam bán đảo Cà Mau và vịnh Thái Lan.

Trong đó, ĐNN mặn ven biển - ngập thường xuyên

có diện tích 879.644 ha, phân bố ở vùng biển nông

có độ sâu nhỏ hơn 6 m khi triều kiệt; ĐNN mặn ven

biển - ngập không thường xuyên có diện tích

756.425 ha. Các kiểu ĐNN chính trong vùng này là

ĐNN mặn thường xuyên, không có thực vật; ĐNN

mặn không thường xuyên, canh tác nông nghiệp;

ĐNN mặn không thường xuyên, nuôi trồng thủy

sản. Các dải rừng ngập mặn phân bố dọc ven biển,

ở những vùng bãi bùn ngập mặn, có vai trò rất quan

trọng trong hệ sinh thái ĐNN ven biển

Hộp 4: Hệ thống các đầm phá ở miền Trung

Việt Nam:

1. Tam Giang - Cầu Hai

2. Lăng Cô

3. Trường Giang

4. An Khê

5. Nước Mặn

6. Trà Ổ

7. Nước Ngọt

8. Thị Nại

9. Cù Mông

10. Ô Loan

11. Thuỷ Triều

d. Một số kiểu ĐNN khác ở ven biển Việt Nam

Rừng ngập mặn: theo kết quả thống kê của Viện

Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam năm 2001 cho

thấy, Việt Nam có khoảng 155.290 ha rừng ngập

mặn, trong đó diện tích rừng ngập mặn tự nhiên là

32.402 ha (chiếm 21%), rừng ngập mặn trồng là

122.892 ha (79%), phân bố như sau: vùng Đông Bắc

Các vùng đất ngập nước ở Việt Nam - Tiềm năng và thách thứcĐọc truyện này MIỄN PHÍ!