Thực Nghiệm Hoá Sinh

8.6K 2 0

Trường Cao Đẳng Nông Nghiệp Nam Bộ

Lớp : LTCD_1V

Phan Vũ Duy Tân

BÀI THỰC HÀNH

BÀI  1: THỰC HÀNH VỀ GLUCID :
1.1 Phản ứng màu của tinh bột với iod :
* Cách làm :
- Hút 1 ml dung dịch  tinh bột 1% cho vào ống nghiệm lớn, thêm 3 giọt dd lugol, lắc điều. Quan sát ta thấy:
Dung dịch(dd) có màu xanh đậm. Tiếp tục đun hổn hợp dd dưới ngọn đèn cồn. dung dịch mất màu xanh đậm còn lại màu vàng lợt. Sau đó làm lạnh dung dịch vừa đun dd trở thành màu xanh đậm ban đầu.

- Giải thích :

Màu xanh lam xuất hiện khi thuốc thử lugol tiếp xúc tinh bột, bởi vì thành phần chính của thuốc thử lugol là iôt và kali-iôt KI. Tinh bột phản ứng với iod diều kiện thường và làm tinh bột có màu xanh, khi có tác dụng nhiệt độ thì mất màu , làm lạnh có màu trở lại.
1.2 Phản ứng phân giải tinh bột :
* Cách làm
- Hút 5ml dung dịch tinh bột 1% cho vào ống nghiệm lớn, thêm 5 giọt H2SO4, lắc đều, đun và lắc nhẹ trên đèn cồn, sau khi đun được 1 phút, nhỏ một giọt iod lên gạch men và lấy 1 giọt dung dịch đang đun, trộn đều, quan sát ta thấy:
- Đun 1 phút đầu dd có màu xanh đậm
- Phút thứ 2 có màu xanh nhạt
- Phút thứ 3 có màu xanh nhạt dần
- Đến phút thứ tư thì mất màu. Khi thử với iod phản ứng thủy phân hoàn toàn tinh bột ( không thấy chuyển sang màu xanh).

Giải thích :

Khi cho H2SO4 vào dd tinh bột, qua thời gian dưới tác dụng của nhiệt độ sẽ phản ứng tạo thành glucose. Cho nên qua các khoảng thời gian lần lượt như trên, tinh bột bị chuyển biến thành glucose dần, nên không có phản ứng màu đặc trưng với iod nữa.
1.3. phản ứng trommer( định tính đường khử) :
* Cách làm :
- Hút 1 ml dd glucose 1% cho vào ống nghiệm, thêm 1 ml dd NAOH 10%, lắc đều. cho thêm 1 giọt CuSO4 cho đến khi thấy kết tủa màu xanh. Nếu đun sôi trên đèn cồn thì thấy kết tủa chuyển sang màu vàng-> màu đỏ-> sau cùng là màu đen
CHO (andehit) khử gốc axit
CHO + Cu2+ + OH- -> Coo-Cu -> Cu2+-> Cu(OH)2

- Giải thích :

CuSO4 + NaOH + glucose (C6H12O6) + nhiệt -> Cu2O (kết tủa màu đỏ) + Sodium gluconate.

Có sự chuyển biến các màu từ màu vàng-> màu đỏ-> sau cùng là màu đen là do glucose 1% + NaOH 10% + CuSO4, lượng  NaOH, CuSO4 dư tiếp tục tác dụng với glucose nên màu của kết tủa ngày càng sậm màu hơn cho đến khi hoàn toàn chuyển sang màu đen.

BÀI  2: THỰC HÀNH VỀ LIPID
2.1 Khảo sát tính hòa tan của mở :
* Cách làm :
Cho vào 3 ống nghiệm lần lượt:
• 1 ml nước cất
• 2ml alcohol
• 2ml acetone
• 2 ml alcohol
Cho vào mỗi ống 1 giọt dầu hoặc mỡ, lắc đều. ta thấy:
- Dầu không tan trong nước cất, dầu nổi ván trên mặt nước
- Ít tan trong acetone

- Tan hoàn toàn trong  alcohol
Giải thích :

-                     Dầu không tan trong nước cất, dầu nổi ván trên mặt nước là do sức căng bề mặt của các loại chất lỏng không giống nhau: của dầu nhỏ hơn của nước. Khi dầu rơi vào mặt nước, nước co lại hết mức nên đã kéo dầu dãn ra thành một màng mỏng nổi bên trên. Hơn nữa, tỷ trọng dầu lại nhỏ hơn nước rất nhiều, nên dù có dùng sức khuấy thế nào, thì màng dầu vẫn nổi trên mặt nước và không hoà tan được.