Prologue

5.1K 95 4

"Don't me, walang tayo." Inirapan ng babae ang lalaki at tinalikuran, biglaang hinablot ng lalaki ang kamay ng babae kaya napatingin sakanya ang babae. "Ano? Walang tayo? Meron! Mahal mo ako diba? Diba, JASLYN?" Sigaw ng lalaki, tumawa ang dalaga at sinamaan ng tingin ang lalaki. "Let me go, or die?"

Those flaming, burning eyes.

Natakot ang lalaki dahil sa mata nito pero hindi parin niya binibitaw ang mahigpit na paghahawak niya sa dalaga. "Do you want me to count for you?" Nakataas ang kilay na sabi ng dalaga. Hindi parin gumagalaw ang lalaki kaya't napangisi ang babae.

"One," medyo lumuwag na ang hawak ng lalaki, nanlamig ang katawan nito nang nakatatlong bilang na ang dalaga. Hindi niya namalayan na may baril na hawak si Jaslyn.

"Freedom or hell?"

Lalong lumaki ang ngiti ng dalaga nang tumakbo palayo ang lalaki sa sobrang takot. Inikot-ikot ni Jaslyn ang baril sa kamay niya at binalik sa bulsa niya.

"Duwag naman pala." bulong ni Jaslyn at tinanggal ang tali sa buhok niya. Nang lumabas si Jaslyn, umihip ang malakas na hangin. Kahit anong gulo ng hangin sa buhok ng dalaga at wala itong epekto dahil sumosobra parin sa ganda ang babae.

Ngumisi ito at nag-lakad palayo.

Jaslyn Ashley Chua, one of a playgirl. One of a kind. Gorgeous as always. Chua 'yan eh, mayaman at magaganda ang lahi. You can never beat her, unless you try.

FEBRUARY 1, 2017.

JAmaee_

Playgirl (Completed)Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon