ข้อมูลเบื้องต้น

336 0 0
Title: Mark of Cain

Fandoms: Supernatural (CW), Avengers (MCU)

Pairings: Dean Winchester/Castiel, Dean Winchester/Loki, Thor/Loki

Characters: Dean Winchester, Castiel, Sam Winchester, Gadreel, Crowley, Loki, Thor, Steve Rogers, Tony Stark

Warning: แฟนฟิคเรื่องนี้แต่งขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้น เหมาะสำหรับผู้มีอายุ 18 ปีขึ้นไป โปรดใช้วิจารณญาณในการอ่าน

Alternative link: https://writer.dek-d.com/tasenda/story/view.php?id=1507077

Author: tasenda (Twitter: angelinmyhead)

[SPN x Avengers yaoi fanfic] Mark of CainRead this story for FREE!