yêu sủng nữ oa

6K 7 0

Unknown

by Unknown

Đô phủ là nhà giàu người ta, nhà giàu người ta quy củ phần đông.

Nếu muốn hảo hảo sống sót, an phận thủ thường quan trọng nhất.

Đều nói nàng không phải tốt nha đầu, mỗi người ghét bỏ, ngầm lại giống như thải mật  phong nhi nhất ủng mà lên.

Nàng kia rốt cuộc là tiện nha đầu, vẫn là hảo nha đầu?

Vết thương luy luy  thân cùng tâm, tuyệt vọng, bất lực. . . . . .

Nàng không nghĩ lại làm một người nhân làm tiện  hạ nhân !

Từ nay về sau, chỉ vì chính mình mà sống.

Quá trình NP. . . Kết cục đãi định. .

Tiền bán kì thực ngược. Thực ám hắc hệ, cảm tình diễn phân có vẻ mỏng. Phần sau bộ phận mới có ấm áp diễn ( lâu| lầu|building] chủ xem hết cảm giác phần sau bộ phận cũng không còn như thế nào ấm áp ).

Tóm lại một câu, tử vong, cũng không phải ai đều có dũng khí đi đối mặt !

01

Một năm kia, tiểu tám mươi bốn tuổi.

Tại kia cái rối loạn dân chúng bần cùng đích niên đại, nàng bị cha mẹ bán cho  nhà giàu người ta làm thị tì.

Ngày nào đó, tiểu bát không khóc.

Nàng là trong nhà đứng hàng thứ thứ tám nữ, càng là bần cùng sinh  đứa nhỏ liền càng nhiều.

Đều mơ tưởng cấp con, đệ đệ của nàng là cuối cùng một cái.

Vì nuôi sống hắn, trong nhà từng bước từng bước  tỷ tỷ bị bán đi, thẳng đến nàng.

Tiểu bát bị đưa lên  xe ngựa, nghe nói là trong thành lớn nhất  đô phủ lại mua nhiều cái hầu gái.

Xú danh chiêu   đô phủ, thường thường có tỳ nữ tử điệu|rụng|rơi], hay là mất tích, có quan phủ  bao che ai cũng không dám cáo.

Bước trên xe ngựa phía trước, mẫu thân cho nàng một bao nấu chín   trứng gà, tổng cộng năm.

Nàng giật mình thất thần đang cầm kia bao trứng gà ngẩn người, phụ trách các nàng  nô dịch ghét  kêu nàng vứt bỏ.

yêu sủng nữ oaĐọc truyện này MIỄN PHÍ!