Something Cliche

115 0 0
                         

Na-post ko ito sa notes sa facebook account ko. Pero dahil wala na akong magawa at di ako makapag-update sa mga stories na on-going (LOL pumi-feeling sikat). Ayun lang naman. I want something cliche so I made one. Hahaha. Cliche kung cliche

Something ClicheTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon