V O O R B E E L D 27 - De macht van de tijd

136 27 12

Nu mijn proefwerkweek bijna voorbij is, ben ik aan de slag gegaan met meer uitproberen en oefenen met manipuleren...

Nu mijn proefwerkweek bijna voorbij is, ben ik aan de slag gegaan met meer uitproberen en oefenen met manipuleren

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

...en ik moet zeggen dat ik best trots op het resultaat van deze cover.

Daarom heb ik er ook een mock-up-versie van gemaakt:

Daarom heb ik er ook een mock-up-versie van gemaakt:

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

(Kijk dan hoe cool!)

De cover bestaat grotendeels uit deze plaatjes:

De cover bestaat grotendeels uit deze plaatjes:

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

In het volgende hoofdstuk komt er nog iets over deze cover

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

In het volgende hoofdstuk komt er nog iets over deze cover...

Astra - Covers en andere graphics #wattics2017Read this story for FREE!