For every story tagged #WattPride this month, Wattpad will donate $1 to the ILGA
Pen Your Pride

nguyen ly may

1.2K 1 0

Chương 1: Cấu Trúc Cơ Cấu

I.1. khâu, khớp động, bậc tự do.

Chi tiết máy : là những bộ phận không thể tháo rời nhỏ hơn trong cơ cấu máy : bu long, đai ốc ..

Khâu : là những phần, những bộ phận có chuyển dộng tương đối đối với những phần khác, những bộ phận khác trong máy. Khâu có thể là 1 chi tiết hoặc nhiều chi tiết ghép cứng lại với nhau .

Khớp : Xét 2 khâu để rời trong mặt phẳng. gắn lên khâu A 1 hệ quy chiếu. xét các khả năng chuyển động độc lập tương đối của khâu B => có 3 khả năng chuyển động tương đối.

Từ các khâu muốn tạo thành cơ cấu hay máy thì phải ghép chúng lại => tiến hành hạn chế bớt số bậc tự do tương đối giữa các khâu bằng cách buộc chúng phải tiếp xúc nhau theo những quy luật xác định. Như thế gọi là nối động các khâu với nhau .

-> khớp là chỗ nối động giữa 2 khâu

Chỗ trên mỗi khâu, tiếp xúc với khâu đc nối động với nó gọi là phần khớp động. tập hợp 2 phần khớp động của 2 khâu trong 1 phép nối động gọi là 1 khớp động .

Các loại khớp động trong cơ cấu phẳng :

- Theo tiếp xúc của các thành phần khớp :

Khớp thấp : là khớp mà các thành phần tiếp xúc nhau theo mặt

Khớp cao : .... theo điểm hoặc đường

- Theo số bậc tự do mà khớp hạn chế :

Khớp loại 1 : hạn chế 1 bậc tự do

Khớp loại 2 ( i= ): hạn chế i bậc tự do

Công thức tính bậc tự do của cơ cấu phẳng :

W= 3n - ( 2 T +C )

Với giả thiết có n khâu động đc nối với nhau bởi T khớp thấp và C khớp cao.

Trong cơ cấu có Wtr bậc tự do trùng và Wth bậc tự do thừa thì :

W = 3n - ( 2T + C ) + r + r' - Wth

r : số ràng buộc trùng

r': số ràng buộc thừa

Ý nghĩa bậc tự do :

Số bậc tự do của cơ cấu là số khả năng chuyển động độc lập để cơ cấu có chuyển động xác định và cũng chính là số thông số cần cho để vị trí cơ cấu hoàn toàn xác định

Chương 3 : Phân Tích Áp Lực Khớp Động

III.1. Phân tích áp lực trong các khớp động của cơ cấu phằng . từ đó rút ra đ/k tĩnh định

khi giải btoan tính áp lực khớp động

Phân tích áp lực trong các khớp động của cơ cấu phẳng :

Khớp quay :

điểm đặt : tâm khớp

Phương chiều : ẩn số

Độ lớn : ẩn số

Khớp tịnh tiến:

Các áp lực thành phần song song với nhau và vuông góc phương tịnh tiến

nguyen ly mayĐọc truyện này MIỄN PHÍ!