Bölüm 1

21K 1K 663

Bölüm 1

Togunya ülkesinin bir çok kuralı vardı.

Togunya'nın beş bin yıllık geçmişinde bir çok kural meydana gelmişti. Bunlardan biri belki de en önemlisi hayatlarını belirleyen bir kuraldı.

En önemli kurala gelmeden önce, ilk olarak Togunya'nın tüm kralları Togun ismini alırdı.

Doğduklarında onlara ne isim verilmiş olursa olsun.

Sayamadıkları kadar çok Togun ismine sahip kralları olmuştu.

Aslında saymışlardı. Bu yüzden kayıt altına alınıyordu bazı şeyler.

Kral 499.Togun ölünce yerine yirmi beş yaşındaki oğlu 500.Togun geçecekti.

Kimse 500.Togun'un gerçek ismiyle ilgilenmiyordu.

Tam bir Togunya sevdalısı olan babası ona beklenildiği üzere doğduğunda da Togun ismini vermişti.

500.Togun'un başka kardeşi yoktu. Annesi de babasından önce ölmüştü.

Babasını da kaybedince tek dayanağı halası olmuştu.

Halası, Togunya düşeslerinden Serden'di.

Serden bir kere evlilik yapmıştı ama kocası Dük Utak ölünce bir daha evlenme gereği duymamıştı.

Togun, çoğu Togunya ülkesi vatandaşı gibi beyaz bir tene, kahverengi gözlere ve sarı saçlara sahipti.

Çok uzun boylu olduğu söylenemezdi ancak Togunya ülkesinin standartlarına göre gene de iyi sayılırdı.

Togun, ülkesinin kurallarını iyi biliyordu. Küçüklüğünden beri gittiği kraliyet okulunu geçen sene başarıyla bitirmişti ve ülkesi hakkında her şeyi biliyordu.

Açıkçası kral olmayı da pek önemsediği söylenemezdi.

Babasının zamansız öldüğünü düşünen bir o değildi.

50 yaşında olan Kral 499.Togun'un ölümü tüm ülkede şaşkınlık yaratmıştı.

Aslında dünyada.

Eh, bu normaldi çünkü Togunya'dan başka bir ülke yoktu.

Sınırlarının ötesinde yerli halkın yaşadığını biliyorlardı ama onlarla hiç iletişime geçmemişlerdi.

Bir de ötekiler vardı tabii.

Dünya adlı gezegende yaşayan insanlar.

Togun, onlar hakkında çoğu şeyi biliyordu. Bilmemesi de imkansızdı çünkü çocukluğundan beri kendisine öğretiliyordu.

Togunya ülkesi, Dünya gezegenindeki teknolojileri kesinlikle kabul etmiyordu.

Ülkenin en önemli kuralı buydu. Sadece kraliyettekiler ve kraliyetin hizmetindekiler Togunya ülkesinden Dünya'ya geçiş yapabilirlerdi ve kısa bir sürede de dönmek zorundaydılar.

Hiçbir şeye karşı çıkmayan insanlar topluluğu sadece Dünya'da değil Togunya'da da mevcuttu.

Halk, Togun hanedanının adil yönetiminden memnundu ve karınları doyduğu sürece Dünya'ya gitmekle ilgilenmiyorlardı.

Dilleri Togca'ydı.

Kayıtsız şartsız krallarına teslim olmuşlardı. Tipik bir zihniyet!

Halk, bazen Dünya'lıların kullandığı işe yarar aletleri duyunca sorgular gibi oluyordu ama sonra gene kendi işlerine dönüyorlardı.

Öğrendikleri bir şey varsa Dünya'nın kötülük dolu nesnelerle dolu olduğuydu.

Eğer o nesneleri kendileri kullanmaya kalkarsa büyük felaketlere yol açabilirdi.

İtaatsizHikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin