For every story tagged #WattPride this month, Wattpad will donate $1 to the ILGA
Pen Your Pride

A A N V R A A G 16 - Eden | daniek17

159 29 14

Het duurde lang, maar hier is hij dan: de kaart van Eden voor daniek17s verhaal Hope in Eden!

ALLES is overlay, en dan vaak meerdere lagen over elkaar, waardoor het editen best wek ingewikkeld werd

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

ALLES is overlay, en dan vaak meerdere lagen over elkaar, waardoor het editen best wek ingewikkeld werd.

Ik hoop dat ik alle namen goed heb geschreven...

Astra - Covers en andere graphics #wattics2017Read this story for FREE!