I Prologue

209 2 0

Explorers, ang isa sa mga napiling grupo ng mga magagaling na mandirigma sa buong kalawakan ay nandirito upang tulungang ibalik muli ang katahimikan at ang normal na takbo ng buhay sa mundong ibabaw. Ang mahusay at magagaling na grupong ito ay nahahati sa tatlong antas: Una ang Ultimate Explorer (UE), ang pinakamababang antas. Ikalawa ang Extreme Ultimate Explorer (EUE), at ang pangatlo at siyang pangarap ng mas nakararaming Explorers na siya ding pinakamataas na uri sa lahat... ang Dragon Divinity Explorer (DDE). Bukod sa Explorers, ang mga piling  mandirigma ay tinatawag rin na mga “Wielders”.

Ayon sa matandang kuwento, ang mga Explorers ay hindi lang basta Explorers lamang. Sila ang pinaniniwalaan ng mga tao bilang mga alagad, tagapangalaga, tagapaglingkod, at piling mandirigma ng pinakahari’t panginoon ng buong mundo. Upang maging isang Explorer ang isang mandirigma, kailangan muna nitong malampasan ang lahat ng mga pagsubok at magkamit ng kahit isa sa mga nawawalang kapangyarihan na kung tawagin ay “Sacred Item” o ang sagradong bagay, at siya ay magiging isa nang Explorer na nabibilang sa pinakamababang antas (sa UE muna ito mag-uumpisa) at tatawaging “Wielder”.

Ang “Sacred Item” ay may dalawang uri ng bato: ang Divine Stone, na may kapangyarihan ng isang elemento at may lakas na tinataglay. Binubuo ng labing-apat na mga magkakaibang elemento ang mga bawat bato ng Divine Stones: Holy, Earth, Time, Poison, Lightning, Deity, Fire, Darkness, Light, Trinity, Air, Ice, Water, at Gravity. Isang Divine Stone sa bawat elemento. Samantalang ang Magic Stone, na isa pang uri ng Sacred Item ang siyang may kapangyarihan ng mahika o “magics”. Binubuo naman ng mahigit sa isandaan ang bilang ng mga ito, ngunit mas mahihina naman ang tinataglay na kapangyarihan nito kaysa sa mga Divine Stones. Ngayon, ang dalawang uri ng sagradong bato ay dating pagmamay-ari at kapangyarihan ng kaisa-isang panginoon ng lahat ngunit pinakawalan niya ang mga ito, hanggang sa nagbagong-anyo bilang mga bato (Sacred Items). Bakit nga ba pinakawalan ng isang diyos ang kanyang mga kapangyarihan at paano sila nagbagong-anyo bilang mga “Sacred Items”? Narito at alamin natin ang kasaysayan patungkol sa pananakop ng mga diyos at diyosa sa kaisa-isang hari’t panginoon ng buong kalawakan na si Haring Jethro:

Noong unang panahon, nag-away-away ang dating mga diyos at diyosa, hayop, at halimaw dahil sa matinding inggit sa mga kakaibang kapangyarihan na itinataglay ng kanilang hari’t panginoon ng lahat na si Haring Jethro. Pagkatapos, nainggit din ang isang halimaw sa diyos dahil hawak rin nito ang buong kalawakan, bukod sa napakarami niyang kapangyarihan na binubuo ng mga labing-apat na elemento at mahigit isandaang mga mahika.

Bunsod ng matinding inggit, nag-isip ng masamang balak ang halimaw at ninais nito na agawin ang kapangyarihan at kalawakan upang mapasakanya ito, maging ang lahat ng mga kapangyarihan ng haring diyos. Dahil dito ay tinawag niya ang iba pang mga diyos at diyosa na naiinggit din sa hari at palihim silang nagtipun-tipon. Sinabi ng halimaw na sasakupin nila ang kaharian ng haring diyos at pilit na aagawin rin ang lahat ng kanyang pag-aari.

“Ano? Magagawa mo bang sakupin ang kaharian ni Haring Jethro at nakawin ang lahat ng ubod ng daming mga kapangyarihan niya?” tanong ng isang diyosa.

“Oo! At nais ko ring mapasaakin ang mundo,” sagot ng halimaw. “Nais ko ring maging pinakadiyos ng buong kalawakan!” at humalakhak ito ng malakas.

“Kung iyon lang ang iyong kadahilanan kaya ka humihingi ng tulong sa amin upang mapasaiyo lang ang lahat ay hindi ka namin matutulungan!” pasinghal na sagot ng diyosa. “Kung ganoon, hindi rin naman pala mapapasaamin eh!”

Sumama ang loob ng halimaw.

“Di ba iyon din ang pangarap namin? Gusto rin naming maging pinakadiyos ng lahat na tulad niya! Tapos, sosolohin mo lang?”

The Explorers (Tagalog)Basahin ang storyang ito ng LIBRE!