-40-

60.6K 1.8K 260


NAGISING akong mas maaga kaysa sa nakasanayan. Maaga kaming umuwi kagabi ni Aly dahil na rin sa bilin ni Daddy. Gaya rin nang sinabi ni Kol sa amin, siya nga ang naghatid sa amin kahit pa nga sinabi ni Jahann na siya na lang kaya naman kasama rin namin siya kagabi. Iniwan na lang niya ang sasakyan sa bahay nila Tito Blue. 

Naupo ako at sumandal sa ulunan ng kama ko. Magulo pa ang buhok ko at namimigat pa ang talukap ng mga mata. Mabilisan ko lamang na sinulyapan ang orasan sa gilid ng kama ko. Ilang minuto pa lang ang nakakalipas matapos ang alas-sais. There’s no doubt why I’m still sleepy.

Inipon ko ang buhok ko at basta na lamang iyon na ipinusod habang humihikab. Tahimik lang sa kwarto ko maliban sa tunog ng AC na nasa isang panig ng kwarto ko. Hindi katulad sa kwarto ni Aly kung saan panay ang tugtog ng kung ano mang kanta.

Pumasok ako sa banyo at mabilis na naghilamos at nagsepilyo bago lumabas ng kwarto ko para tumulong sa pagluluto ng almusal namin. Malamang naman ay gising na rin si Daddy dahil maaga naman talaga iyong nagigising.

“Good morning, Nanang…” nakangiting bati ko sa kasambahay namin na naghahanda ng iluluto para sa agahan namin.

“Maaga kang nagising, ah?” sagot naman niya sa akin na may ngiti rin ang mga labi.

“I’m actually still sleepy but I’m hungry…” sinundan ko iyon ng pagtawa. “What’s our breakfast?” tanong ko bago dumiretso sa ref at kinuha ang gatas na naroon at naglagay ng kaunti sa baso.

“Gigisingin ka naman namin kung kakain na, hindi mo naman kami kailangan pang tulungan dito,” saad nitong muli. Hindi naman ako sumagot. Sa halip ay ibinalik ko na lang ang gatas sa may ref. Hindi pa rin naman ako mahilig uminom ng gatas, mas gusto ko pa rin ‘yung hot chocolate na ginagawa ni Jahann. Pero binilinan ako ni Jahann na kahit papaano ay dapat umiinom ako ng gatas para hindi nagiging lampa ang buto ko. Hindi ko alam kung gusto niya ba akong lumakas o inuunsulto niya ako.

Naupo ako sa upuang naroon habang pinapanuod si Nanang habang nagluluto. Inilapag nito sa lamesa ang nalutong hotdog bago muling tumalikod at inabala ang sarili sa pagluluto.

Pasimple naman akong kumuha ng isa at inilapit iyon sa bibig.

“Katakawan mo talaga.”

Napapitlag ako nang may nagsalita mula sa likuran ko. Nakasandal si Jahann sa may pinto habang nakatingin sa akin. Nakasuot ito ng puting t-shirt habang nakasuot din ng pyjama nito. Medyo magulo pa ang buhok nito na mukhang basta na lamang nitong sinuklay gamit ang mga daliri.

“Anong ginagawa mo dito?” tanong ko sa kanya na humarap sa pagkakaupo. Hindi ko naman ibinalik ang hawak ko, sa halip ay itinuloy ko pa ang pagkagat doon habang sinusundan siya ng tingin.

“Dito ako natulog,” sagot niya bago naglakad papasok sa kusina. “Good morning, Nanang…” bati niya rin sa matandang katiwala namin. Kinuha nito ang mug na kulay purple at likod na lamang niya ang nakita ko dahil may ginagawa na ito.

“Ang aga niyong magsigising. Pwede namang mamaya pa,” puna niya sa aming dalawa ni Jahann. “Kayo talagang dalawa, lagi na lang kayong gustong magluto at tumulong sa amin dito.”

“I’m used to it. Mag-isa lang ako sa condo, eh…” nilingon ni Jahann ang matanda at nginitian.

“Nagugutom po ako, eh…” muling sabi ko naman sa matanda bago muling kumuha sa hotdog na nasa harap ko.

“Cherinna! Baka maubos mo ‘yan!” saway sa akin ni Nanang bago kinuha ang plato at pinalagay na sa lamesa sa isa pang kasambahay namin. Napalabi naman ako.
Lumapit si Jahann sa akin at iniabot ang mug na hawak niya kanina.

Played by FateBasahin ang storyang ito ng LIBRE!