The Virgin Writer BOOK 2

57.2K 394 17
                  

HELLO. NOTE LANG po.

NakaPOST na po ang BOOK 2 ng THE VIRGIN WRITER.

Nasa PROFILE ko po siya :) Ang title po niya is...

..... My Virgin Writer :)

Yun lang!

-Rushy :)

The Virgin WriterTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon