[Xuyên không] Cẩm Tú Cầu

318 2 0
                         

Tên tác phẩm: Cẩm tú cầu

Tác giả: Muối

Tình trạng: on-going

Thể loại: xuyên không

 ===========Này thì phân cách tuyến======================

Ta là Tử Dương, là hoa cẩm tú cầu - loài hoa tượng trưng cho sự lạnh lùng...

Ta bị thế giới này ruồng bỏ, phải cô đơn trong rét lạnh...

Ta thèm thuồng nhìn hạnh phúc của người khác, trong khi bàn tay ta đã chai lì chẳng còn hơi ấm...

Ta là con người tham vọng, không từ thủ đoạn để đạt được mục đích...

Ta mơ về một ngày, ta sẽ ngạo nghễ đứng trên đỉnh, quét mắt nhìn những kẻ hèn mọn phải quỳ sụp xuống chân ta...

Ta, mới là tối cao!

[Xuyên không] Cẩm Tú CầuNơi những câu chuyện sống. Hãy khám phá bây giờ