Prologue

34.8K 639 25

PROLOGUE

Hilam ng luha ang mga mata ni Maureen pagkatapos makausap ang doctor ng ama. Ayon dito ay ang heart bypass surgery lamang ang tanging paraan upang madugtungan ang buhay ng ama. Sino ba ang makapagsasabi na mararanasan ng pamilya niya ito? Nabibilang ang Saavedra sa mga tinitingalang pamilya sa Plipinas ngunit magmula ng unti-unting malugi ang mga negosyo nila ay isa-isa na ring nawala ang mga taong itinuring nilang kaibigan. Hanggang magdesisyon ang kanyang papa na lisanin ang bansa at magsimula muli dito sa America. Kung kailan naman na nakababawi na sila ay saka naman biglang nagkasakit ang ama. Kahit ibenta nila ang kanilang bahay at lupa y hindi pa rin ito makasasapat sa pagpapagamot dito.

Malungkot niyang tinitigan ang ama na nakahiga sa hospital bed. Ang daming tubong nakakabit sa payat ng katawan nito. Ang matayog na si Don Romualdo ay unti-unti ng ginugupo ng karamdaman nito. Hindi na naman napigilan ni Maureen ang emosyon, muli na naman siyang napaiyak. Habag na habag siya sa kalagayan nila ngayon.

"Anak anong gagawin natin? I couldn't handle this anymore...." Humahagulgol na pahayag ni Donya Fances.

Mabilis na nilapitan ni Maureen ang ina at agad na inalo.

"Mama, don't worry everything will be fine. Gagawa ako ng paraan." Pangako niya rito ngunit walang kasiguruhan kung matutupad niya ang binitawang salita.

"Salamat anak... hindi ko alam kung ano ang gagawin ko kung wala ka sa tabi naming ng papa mo."

Pilit niyang nginitian ang ina upang mapanatag na kalooban nito.

Nang kumalma na si Frances ay nilapitan niya ang anak na tahimik na nakatayo sa tabi ng bintana tila napakalalim ng iniisip. Bigla siyang nakonsensiya dahil ng mga sandaling iyun ay pinanghinaan siya ng loob, siya dapat ang kinakapitan ng anak. Tumayo siya sa tabi nito, tanaw na tanaw mula sa kinatatayuan nila ang mga taong nagdaraan na tila walang mga problemang dinadala. Nagsisimula na ring lumamig ang klima tapos na ang taglagas, ilang araw na lang ang bibilangin ay magsisimula na ring bumuhos ang niyebe.

"Maureen, alam kong nahihirapan ka na pero anak kahit ganito kabigat ang problema natin hindi tayo susuko. Lahat ng mga nangyayari ay may dahilan siguro sa ngayon ay hindi pa natin alam kung ano ito ngunit darating ang tamang panahon na mauunawaan natin ang lahat kung bakit nangyayari sa atin ito. Pansamantala lang tayo sa ganitong sitwasyon magiging maayos din ang lahat." Pagpapalakas niya ng loob sa anak.

Yumakap ng mahigpit si Maureen sa ina. Ito ang isa sa mga katangian ng kanyang ina na hinahangaan niya hindi sumusuko sa ano mang pagsubok.

______________

A.N.

May aabangan na naman po tayo. Sana magusuthan ninyo ang love story nina Nathan at Maureen :D

Deal with the MillionaireWhere stories live. Discover now