Motivujme sa! :)

Začať od začiatku
                  

(Nikki Giovanni)

(Nikki Giovanni)

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

6. "Čítanie a písanie nemožno nazvať ani malým vzdelaním, ak nepomáha ľuďom, aby boli lepší ku všetkým tvorom."

(John Ruskin)

7. "Písanie je pre mňa jednoducho myslenie cez moje prsty."

(Isaac Asimov)

(Isaac Asimov)

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

8. "Spisovateľ je človek, pre ktorého je písanie zložitejšie ako pre iných ľudí."

(Thomas Mann)

9. "Písanie je aktom lásky. Ak ním nie je, je to iba písanie."

(Jean Cocteau)

10. "Úspech je schopnosť ísť od jedného zlyhania k druhému, bez straty nadšenia."

(W.Churchill)

Churchill)

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

11. "Ak viete o knihe, ktorú by ste si radi prečítali, ale zatiaľ ju nikto nenapísal, musíte si ju napísať sami."

(Neznámy autor)

12. "Spisovateľ píše to, čo chce on sám, a nie to, čo od neho chcú druhí."

(M.Horníček)

A HLAVNE! 

13. "Na dobrú knihu treba aj dobrých čitateľov."

(Victor Hugo)

Neboj sa svojich snov! Všetko je reálne, ak si človek za tým pôjde

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Neboj sa svojich snov! Všetko je reálne, ak si človek za tým pôjde. Povedali ti, že tvoje príbehy stoja za nič? Neber si to k srdcu. Každý má právo na vyjadrenie svojho názoru, ale to neznamená, že každého názor musí byť rovnaký. Svet je rôznorodý i ľudia v ňom. Nevzdávaj sa po prvých sklamaniach. Je ti ľúto, že tvoj príbeh nemá veľa zhliadnutí? Nesmúť! Veľa úžasných knižiek nebolo vydaných len skrz to, že si ich ľudia neprečítali. To však neznamená, že tvoje dielo je zlé alebo horšie ako ostatné! Máš pocit, že tvojim príbehom nikto nerozumie? Nič si z toho nerob. Možno len naň nenatrafili tí správni ľudia. Daj tomu čas, možno sa predsa len niekto nájde. Myslíš si, že ti písanie nejde a márniš tým len svoj čas? Zamysli sa! Prečo to robíš a prečo si s tým vôbec začal? Ak si si odpovedal, že skrz to, že ťa to baví, napĺňa, ukľudňuje alebo utešuje či zvyšuje sebavedomie, tak sa môžeš usmiať. Nemárniš čas. Veď ti to pomáha! Vždy hľadaj pozitíva. Ver mi, nachádzajú sa aj v tých najťažších bodoch. ❤

(Alexandra Geritt) 

Ak chcete, aby bol váš príbeh tiež uverejnený, tak mi napíšte správu alebo sem do komentárov

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Ak chcete, aby bol váš príbeh tiež uverejnený, tak mi napíšte správu alebo sem do komentárov. S radosťou vám pomôžem. Všetko závisí však aj od vás čitateľov. Ja som len spostredkovateľ, ale vy ste skutočná pomoc. Nebojte sa podporiť.❤

"Každý autor je dobrý, pokiaľ píše srdcom." ❤

Vopred ďakujem za podporu tohto projektu, zapojenie sa a samozrejme za pomoc. Som rada, že ľudia so srdcom ešte existujú, ktorým nie sú ľudské sny ľahostajné. ❤

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Feb 01, 2018 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Pomôžeme siWhere stories live. Discover now