cau truc de thi dai hoc cao dang mon ly

369 1 0

Đề thi tốt nghiệp THPT(by anhtuan 01656087586)

I- Phần chung cho tất cả thí sinh (32 câu), bao gồm:

- Dao động cơ: 6 câu

- Sóng cơ: 4 câu

- Dòng diện xoay chiều: 7 câu

- Dao động và sóng điện từ: 2 câu

- Sóng ánh sáng: 5 câu

- Lượng tử ánh sáng: 3 câu

- Hạt nhân nguyên tử và Từ vi mô đến vĩ mô: 5 câu

II- Phần riêng (8 câu):

Thí sinh chỉ chọn một trong hai phần: A hoặc B

A- Theo chương trình Chuẩn (8 câu):

- Các nội dung: Dao động cơ; Sóng cơ; Dòng điện xoay chiều; Dao động và sóng điện từ: 4 câu

- Các nội dung: Sóng ánh sáng; Lượng tử ánh sáng; Hạt nhân nguyên tử và Từ vi mô đến vĩ mô: 4 câu.

B- Theo chương trình Nâng cao (8 câu):

- Động lực học vật rắn: 4 câu

- Các nội dung: Dao động cơ; Sóng cơ; Dao động và sóng điện từ; Sóng ánh sáng; Lượng tử ánh sáng; Sơ lược về thuyết tương đối hẹp; Hạt nhân nguyên tử và Từ vi mô đến vĩ mô: 4 câu.

--------------------------------------------------------------------------------

Đề thị tốt nghiệp THPT- Giáo dục thường xuyên

Tổng cộng gồm 40 câu:

- Dao động cơ: 8 câu

- Sóng cơ: 4 câu

- Dòng điện xoay chiều: 9 câu

- Dao động và sóng điện từ: 4 câu

- Sóng ánh sáng: 6 câu

- Lượng tử ánh sáng: 4 câu

- Hạt nhân nguyên tử: 5

--------------------------------------------------------------------------------

Đề thi tuyển sinh ĐH, CĐ

I- Phần chung cho tất cả thí sinh (40 câu), bao gồm:

- Dao động cơ: 7 câu

- Sóng cơ: 4 câu

- Dòng điện xoay chiều: 9 câu

- Dao động và sóng điện từ: 4 câu

- Sóng ánh sáng: 5 câu

- Lượng tử ánh sáng: 5 câu

- Hạt nhân nguyên tử và Từ vi mô đến vĩ mô: 6 câu

III- Phần riêng (10 câu):

Thí sinh chỉ chọn một trong hai phần: A hoặc B

B- Theo chương trình Chuẩn (10 câu):

- Các nội dung: Dao động cơ; Sóng cơ; Dòng điện xoay chiều; Dao động và sóng điện từ: 6 câu

- Các nội dung: Sóng ánh sáng; Lượng tử ánh sáng; Hạt nhân nguyên tử và Từ vi mô đến vĩ mô: 4 câu.

B- Theo chương trình Nâng cao (10 câu):

- Động lực học vật rắn: 4 câu

- Các nội dung: Dao động cơ; Sóng cơ; Dao động và sóng điện từ; Sóng ánh sáng; Lượng tử ánh sáng; Sơ lược về thuyết tương đối hẹp; Hạt nhân nguyên tử và Từ vi mô đến vĩ mô: 6 câu.

DOWNLOAD file văn bản tại đây: DOWNLOAD CẤU TRÚC ĐỀ THI MÔN VẬT LÝ 2010

cau truc de thi dai hoc cao dang mon lyĐọc truyện này MIỄN PHÍ!