Regular Day

424 7 0

Aiden POV

   The food is ready! Taeyeon said

    Ok mom. Just wait for us! sabi ng tatlo
 
      Goodmorning Honey! sabi ko tapos hinalikan ko sya sa pisnge

      Goodmorning too Honey! Taeyeon said
 

Amber Pov

     Mom may pupuntahan ba kayo ni dad? tanong ko kay Mom
 
       Oo Am.May meeting kasi kami for 3 days ng dad nyo sa mga share holder ng company eh. sagot ni Mom

    Honey! alis na tayo! sabi ni Mom

   Pababa na Honey! sagot ni Dad

Ok! wag kayo gagawa ng kalokohan habang wala kami ng dad nyo ha? sabi ni Mom
 
  Bye kids! sabi ni Mom at Dad

  Bye Mom! Bye Dad! sabi naming tatlo
   

TaeberRead this story for FREE!