A A N V R A A G 15 - Orador | goldenways

143 28 18

Dit kostte meer tijd dan ik had verwacht, maar ik ben blij met het resultaat.

Dit kostte meer tijd dan ik had verwacht, maar ik ben blij met het resultaat

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

En deel twee:

En deel twee:

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

En samen:

Werken met dit kleurenschema was ontzettend leuk!

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Werken met dit kleurenschema was ontzettend leuk!

Alsjeblieft goldenways!

Astra - Covers en andere graphics #wattics2017Read this story for FREE!