Rada 72 (˵ ͡° ͜ʖ ͡°˵)

476 41 0

Gdy jakaś bicza w yaoi próbuje pokonać związek seme i uke (albo inny chłopak, którego nie lubisz) 

Gdy jakaś bicza w yaoi próbuje pokonać związek seme i uke (albo inny chłopak, którego nie lubisz) 

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.
Jak Być Fujoshi? Oto jest pytanie!Przeczytaj tę opowieść za DARMO!