63: THE PAINFUL TRUTH

557 23 2

- To me, the thing is worse. Than death is betrayal. You see, i could conceive death but I could not conceive betrayal.-

Akari's POV:

"Anong ginagawa natin dito? Hindi bat dapat ay tumatakbo na tayo papalayo rito pero bakit dito mo kami dinala.?"= puno nang pagtataka Kong tanong sa kanya nang muli kaming dalhin nito sa loob nang principal office.

Mistulang pinag halughog nito ang lahat nang gamit. Tila may kung anong hinahanap na siya namang di namin alam ni miler na nakatingin lamang sa kanya sa isang gilid.

"Kung nagtataka kayo kung bakit pa tayo bumalik pwes ito ang isasagot ko sa inyo. Hinahanap ang kasagutan Hindi tinitingnan."= may pagkasarkastikong nitong saad.

Naintindihan ko naman kaagad ang ibig niyang ipahiwatig kaya agad akong lumapit dito at iniwan muna sa gilid si miler na tila iniisip pa din ang pahiwatig nito.

"Ano ba kasing hahanapin natin dito?"= naiirita Kong muling tanong dito habang naghahalungkat ng mga bagay sa closet ng principal.

"Kailangan nating mahanap yung yearbook."= tila aligaga nitong pinaghahalungkat ang lahat ng gamit.

Hanggang sa mapatigil na lang kami. "Ito ba yung yearbook na hinahanap ninyo"= tanong ni miler sa amin at iwinagayway pa yung yearbook habang hawak-hawak niya ito.

Lumapit naman kami dito at ibinigay kaagad ni miler yung hawak nito sa kanya. Akmang bubuksan nito yung yearbook nang huminto siya at napatingin sa akin.

"Bago ko ito buksan may itatanong muna ako sayo. Gaano mo pinagkakatiwalaan ang matalik mong kaibigan.?"= napagitla naman ako sa tanong nito na Hindi ko kaagad manlang na sagot.

Napaisip ako nang malalim. Gaano nga ba pinagkakatiwalaan ko ang matalik Kong kaibigan na si Sophie. Napatingin ako rito na siyang naghihintay sa aking isasagot.

Huminga ako ng malalim na siyang kinakabahan sa gusto niyang ipahiwatig. Maya-maya ay sumagot na din ako. "Si Sophie ba ang tinutukoy mo.?( tumango naman ito bilang pag-oo. At agad ko ulit pinagpatuloy ang sagot ko. ) Lubos ko siyang pinagkakatiwalaan kumpara sa iba."= diretsahang kung sambit dito.

Section-Ace: {CLASS PICTURE}Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon