I Choose You

2.7K 63 4

A/N: Part two of I Was Made For Loving You one-shot! Enjoy! <3


********************


HIMBumangon na lang ako sa kama ko kasi nawawala na rin ang antok ko and it's a brand new day. I opened my curtains to see the light and when I pulled the curtains, I heard someone moan and I chuckled at her sweet annoyance. Kahit kailan talaga eh ayaw niya na nasisilawan siya kapag natutulog ito.


"Hmmm... Je, put it back!" She said.


Lumapit naman ako sa kanya at saka humiga ako sa kama ko. I kissed his cheeks and then she moves to kiss me on my lips, which I responded so quickly. I saw her open her eyes then she looks at me in deep somber.


"Good morning, Ye." I greet my girlfriend with my boyish smile.


"Good morning, Je." She replied back and she rose up from my bed then she pulls me for a warm hug. "Hmm, antok pa ako!"


Natawa na lang ako sa kanya. My sweet and loving Mika Aereen is such a babe and a naïve one. Having a relationship with her for five years, mas naging masaya na ako sa buhay ko na kasama siya. Despite of her being childish at times or being just her, I still love the way she is. I am still lucky to have this girl because I helped her to become a better person and changed her perspective about love.


"Je, I still want to sleep." Maktol nito sa akin kaya natawa na lang ako.


"My dearest Yeye, kailangan na natin magsimba tapos ihahatid pa kita sa inyo sa Alabang diba?" Pilit kong ginigising siya kasi may lakad kaming dalawa with our families. "Hay nako, bakit ba kasi natulog ka pa sa condo ko eh mas mahaba lagi ang tulog mo dito?"


"Because your bed is comfy and you're comfy!" She just said. "My boyfriend's so huggable!"


Napangiti naman ako sa kanya. She's always like this whenever she sleeps with me in my place. Lagi siyang malambing sa akin kaya ako din eh mahilig lambingin siya. I always love to hug her when we sleep, how I spoon at her and she spoons at me every night.


"Seriously, Ye, we really need to go to church. Shower ka na po." Sabi ko sa kanya and I heard her puffed a soft sigh.


"Sige na nga!" Sagot nito sa akin.After we heard the Sunday mass at Santuario San Antonio in Forbes Park, nag-invite si mommy ng dinner sa BGC with the whole family at isama ko na rin si Mika sa amin. After all, she's been part of the family for five years and the whole family loves her as always. Sumakay na kami sa sasakyan mula sa simbahan at nag-drive lang ako papuntang BGC.


"Je, we should buy something for them before dinner." Kulit nitong si Mika sa akin. Ganyan 'yan parati kapag sasama siya sa family dinner namin. She would always want to buy food for mom and dad.

MusingsRead this story for FREE!