*Psst* Notice anything different? 👀 Find out more about Wattpad's new look!

Learn More

Rada 24 ( ͡° ͜ʖ ͡°)

730 54 5

Zawsze przy seksach w yaoi miej minę: lenny face 

( ͡° ͜ʖ ͡°)

( ͡° ͜ʖ ͡°)

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.


***

Poprawa rozdziału: 03.11.2017 r.


- Diankeyla

Jak Być Fujoshi? Oto jest pytanie!Przeczytaj tę opowieść za DARMO!