Chương 109: Lai lịch

4.2K 173 4

Mỗi ngày đều có mật báo đưa vào cung, không bao lâu ý đồ của Thường Tuệ Nương liền bị nhìn thấu. Bởi vậy Hoàng hậu sai người nghiêm ngặt theo dõi Thường Tuệ Nương, cùng lúc đó phái người đi điều tra thân thế Thường Tuệ Nương.

Sau khi biết thân thế Thường Tuệ Nương, Hoàng hậu cũng nhịn không được nhướng mày cầm kết quả điều tra đi thư phòng điện Lưỡng Nghi.

"Ngài nhìn một cái đi."

Đậu Thuần tiếp nhận đọc xong nhịn không được khẽ cười một tiếng,

"Đỗ Tế Tửu nếu biết nói xem có phản ứng gì."

Thường Tuệ Nương lúc trước đi theo Đỗ phủ Vân Thành đến nương tựa Đỗ phủ kinh đô. Thường tiểu thư ngày đó rời Đỗ phủ xong, có duyên vào Thượng Mục Giám phủ thành cháu gái Thượng Mục Giám phu nhân, sau đó gặp Trác nhị công tử rồi vào Vinh Thân Hầu phủ làm thiếp.

"Thượng Mục Giám này cũng thú vị, nhớ ân Trình gia lại không nghĩ qua Tiên hoàng có ân đức với hắn sao?"

Thượng Mục Giám sở dĩ trợ giúp Trình Nhu bởi vì năm đó Trình gia vào kinh đã từng giúp hắn một lần, vả lại chức vụ Thượng Mục Giám là do Trình Nhu đề bạc. Nhưng hắn lại không biết Trình Nhu đem hắn vào vị trí này là có dụng ý. Thượng Mục Giám quản lý việc nuôi dưỡng cung cấp ngựa cho triều đình, toàn quốc các nơi có ngựa tốt nhất đều phải hiến đến Thượng Mục Giám, trừ Tây Bắc ngựa ở Thượng Mục Giám là chiến mã hoàn mỹ nhất . Trình gia rời Tây Bắc như cá xa nước muốn nuôi dưỡng binh mã trước mắt Hoàng đế là việc cực khó, may mà có Thượng Mục Giám, Trình gia liền có thể đem ngựa nhà mình nuôi dưỡng tại trại ngựa ở đây.

Bất quá Thượng Mục Giám nhát gan, tuy nói cảm động và nhớ ơn Trình gia nhưng cũng không dám làm việc quá mức. Bởi vậy nhiều năm qua mặc dù giúp Trình gia nuôi dưỡng ngựa, nhưng cũng không quên nhiệm vụ huấn luyện ra nhiều ngựa tốt cho triều đình. Mà Trình gia tại kinh đô hành động cũng đã bị giám sát, bởi vậy Trình gia không dám cùng Thượng Mục Giám tiếp xúc, khiến cho Thượng Mục Giám đến lúc này mới lộ ra.

Lúc trước vì nổi loạn Vĩnh An mà Trình gia suy sụp, trong tay Thượng Mục Giám còn có một ít ngựa của Trình gia, hắn cũng không có bán hay lấy làm của riêng, mà vẫn tiếp tục giúp Trình gia nuôi, không ngờ Trình Nhu lại đột nhiên tìm tới hắn.

Năm đó Tiên hoàng băng hà không bao lâu, trong cung truyền ra tin Uyển Quý phi đau thương quá độ cũng đi theo Tiên hoàng. Khi Uyển Quý phi xuất hiện ở trước mặt của hắn lập tức Thượng Mục Giám trong lòng rất sợ hãi. May mà Trình Nhu yêu cầu không cao, chỉ nhờ hắn giúp đỡ cho Thường Tuệ Nương một thân thế trong sạch. Trình gia là ân nhân của hắn, hắn không thể vứt bỏ Trình Nhu không để ý, chỉ đáp ứng Trình Nhu an bài thân phận cho Thường Tuệ Nương.

Thượng Mục Giám giúp Thường Tuệ Nương an bài thân phận cháu gái phu nhân mình, sau đó Thường Tuệ Nương gặp Vinh Thân Hầu. Thường Tuệ Nương hiện giờ là thị thiếp của Vinh Thân Hầu, chẳng phải hắn cùng Vinh Thân Hầu có quan hệ thân thiết sao? Thượng Mục Giám mừng rỡ đem Thường Tuệ Nương đưa vào Hầu phủ, rồi ngồi ở trong nhà chờ thăng quan phát tài...

Trùng Sinh Thành Thái Tử Phi [ Hoàn ]Đọc truyện này MIỄN PHÍ!