-36-

55.8K 2K 555

"CREEP, say it..."

I rolled my eyes again. Tumalikod ako sa kanya habang tulak-tulak ko ang push cart na nasa harap ko at tumingin sa mga produktong naroon sa Summer's. Namimili kami ngayon ng mga kakailanganin para sa naplanong outing kahapon. Out of the blue ang plano pero pumayag naman ang lahat dahil na rin nakabakasyon kami.

"Creep..." tumabi si Jahann sa akin at siya na ang nagtulak ng cart. Nilingon ko naman siya at kumunot ang noo ko sa kanya. "Ano ba talagang problema mo?" may halong pagsusungit na tanong ko, pilit kong itinatago ang pigil na tawa ko. Mula nang magkita kami kanina ay paulit-ulit na niya akong sinasabihin na sabihin ko na. Wala namang sinasabing partikular na salita si Jahann pero alam ko naman kung ano ang tinutukoy niya.

"Just say it..." ngumiti siya sa akin. The kind of smile that never failed to make my heart skip a beat.

Hindi ko na mapigilang mapangiti. Inabot ko sa kanya ang hawak kong papel. "Kuhanin mo lahat 'yan. Kailangan natin 'yan. Pupuntahan ko lang sila Aly, okay?" sabi ko bago naglakad papalayo sa kanya. Hindi pa rin nawawala ang ngiti ko.

"Tss. You're being unfair..." narinig ko pang sabi niya bago ako tuluyang nakalayo.

Pinuntahan ko sila Aly na kasama ni Lean at ni Ate Caryl. Hindi ko alam kung ilang araw ba ang plano nila pero kailangan rin naman naming bumalik bago magpasko dahil nakaugalian na naming lahat na magcecelebrate ng pasko sa kani-kaniyang bahay at kinabukasan ay magsasama-sama ang lahat sa SD.

Napakunot ang noo ko nang makita ang isang cart na dala nilang tatlo. Sila ang kukuha ng mga chips at toiletries. Kaming dalawa ni Jahann ang kukuha sa mga canned goods at iba pang madadala namin. Si Theon at Keij naman ay nagprisintang bahala na sa alak. Si Enzo ang naghanap na naman ng lugar, habang si Kol naman ang magbabayad.

"Ang dami na nito, ah?" kunot-noong puna ko nang makita na ang dami na nilang napiling chips. "Magtatayo ba kayo ng tindahang tatlo?" tanong ko habang iniisa-isa ang laman ng cart.

"Twin, concerned lang kami. Baka kasi magutom ka kaya dinamihan namin..." ani Aly na tinapik pa ang balikat ko. Nag-angat ako ng tingin sa kanya. "Ikaw ang mahilig sa chips, hindi naman ako..." sagot ko sa kanya. Ngumisi lang siya sa akin.

"It's okay, Che. Besides, sasama si Kevyn. Hindi ko pa alam ang mga gusto niya kaya maganda na 'yung marami-raming options ng snacks..." sabi naman ni Lean bago muling naglagay sa cart.

"Hayaan mo na, Che. Para may snacks din tayo habang papunta at kapag hindi naubos, pwede naman nating iuwi 'yan..." nakangiting sabi sa akin ni Ate Caryl. Tumango na lang ako sa kanila at sinamahan na silang mamili. Kumuha pa ng isang cart si Aly para sa toiletries para sa lahat.

Nakasalubong namin sina Keij at Theon. Agad namang nangunot ang noo ni Keij nang makita ang cart na dala namin. "Ang dami naman niyan. Sila Jahann, may binibili pa 'don. Puno na isang sasakyan diyan pa lang, ah?" puna nito.

Hindi naman ako kumibo. Sa halip, luminga-linga ako para hanapin ang binanggit ni Keij.

"Mas okay na 'yung sobra, Keij..." si Lean ang sumagot dito.

Nakita ko naman si Kol at si Jahann na papalapit na sa amin. Nakatingin siya sa akin.

"Okay na lahat?" tanong ulit ni Keij. "Mukhang wala namang nakalimutan," sabi ni Ate Caryl dito. Nilingon ni Keij ang kakambal. "'Bal, bayaran mo na..." tinapik nito ang balikat ni Kol. Tinignan ni Kol si Keij. "Subukan mo naman kayang bawasan ang pera mo," ani Koln a nakakunot ang noo.

"I'll pay," sabi ni Jahann. Tumingin sa kanya ang lahat.

"Galante si Jahann! May girlfriend kasi, eh..." natatawang buska ni Theon dito.

Played by FateBasahin ang storyang ito ng LIBRE!