Big Bang

3.4K 184 9
                  

MAKNAE IS THE BEST!!!
12/12/2016
Vào 1 ngày đẹp trời * ờ đẹp...*
7:30AM...
TOP: Happy birthday Bro!!!...
YB: Dope Birthday! Congratz! Happy Birthday Bro!!!...
SR: *cười cho qua*😬
.............................................
9:00AM...
"It's insta time!!"
TOP: Dope Birthday! Congratz! Happy Birthday Bro!!!...
YB: Dope Birthday! Congratz! Happy Birthday Bro!!!...
SR: *mặt chắc care...*😕
DS: Hyung có thấy 2 người đó rảnh quá kg?
GD: Đồng ý 2 tay 2 chân!
.............................................
11:00AM trở đi...
* Bấm bấm... Quay quay...*
GD/DS: Arghhhh!! Tui thiệt hết chịu nỗi chỗ này!!
.............................................
* Đang live*
45s... TOP: Hôm nay là sn Seungri... Album MADE cũng đã xong... Chúng ta có nên chúc mừng sn Seungri... ( ổng nhây thấy sợ)
GD: Arghhhhhhhhh! Đủ rồi đó!
DS: T.O.P anh có thấy mình hơi lố kg??
SR: Em mong rằng sn này qua mau. Nghe riết mắc ngán...
YB: Thôi kệ, chiều ổng chút đi.
All: 1,2,3 HAPPY BIRTHDAY BRO!!!!
TOP: I love u bro!!!
Seungri: Thanks u bro!!!

............................................
*Quay xong, đang ăn mì*
TOP: HAPPY BIRTHDAY BRO! 'Quay qua Dae'
DS: Ah hyung, không phải em.
TOP: "á lộn" 'Quay qua Ri' HAPPY BIRTHDAY BRO!
SR: 😶😐🙂😊😁✌🏻️✌🏻

Thế là 1 ngày đã kết thúc! Nhưng hôm sau...

TOP: Happy Birthday Bro!!!
SR: Ahh hyung, qua ngày mới rồi mà...

Câu chuyện nhây cứ thế tiếp diễn..........Thế nào? Tui là tui thấy hơi thiếu muối.... Mn thấy ntn cứ cmt góp ý nha, hay thì vote.
P/s: À mà mn mún tui viết về couple nào thì cmt nha!!! LOVE YAH!!! Mừng new songs muộn!!! Mừng sanh thần Riri muộn!!! HAPPY BIRTHDAY BRO!!!
P/s : Vui lòng ko mang ra khỏi Wattpad khi chưa có sự đồng ý của tác giả ( là tui )💗❤️💗

Động Bịch Bông~Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ