Rada 11 ( ͡° ͜ʖ ͡°)

1K 87 18

Ustaw tapetę na telefonie np. z "Yuri!!! on Ice"

 z "Yuri!!! on Ice"

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

***

Poprawa rozdziału: 27.07.2017 r.

- Diankeyla

Jak Być Fujoshi? Oto jest pytanie!Przeczytaj tę opowieść za DARMO!