Chapter 41

514K 10K 2.2K
                  

Chapter 41
Diamond

"Mommy..."

"Sandra..."

Nagsumikap naman akong mag-angat ng tingin sa pintuan at nakitang nakasungaw doon si Lyrae at Mommy Rose.

Agad na tumakbo si Lyrae sa akin nang makitang gising pa ako at saka niya hinawakan ang aking leeg kaya naman napangiti ako.

"Hindi naman po mainit... Masakit po head niyo?" inosenteng tanong niya sa akin na tila inaalam kung ano ang masakit sa akin.

Sean probably did tell them na masama ang pakiramdam ko kaya nag-aalala sila ngayon sa akin.

"I'm fine now... nandito ka na eh." nakangiting sabi ko at bahagyang bumangon. "How's your day? Anong ginawa niyo ng lolo at lola mo?"

"We ate and ate and ate..." she said and giggled. "Binili rin po nila ako ng bagong Barbie tapos mga damit po."

"Did you say thank you?" tanong ko naman sa kaniya.

Maligalig naman siyang tumango. "Syempre po!" she exclaimed.

"Good girl." I said as I patted her head.

Lumapit naman si Mommy Rose sa amin at umupo sa paanan ng aking kama.

"Lyrae, baba ka sa kitchen. Sabi ng daddy mo bumili sila ng cake at ice cream diba?" nakangiting sabi naman ni Mommy Rose kay Lyrae.

Nagliwanag naman ang mukha ni Lyrae. "Sige po." agad na sabi ni Lyrae at patakbo pang lumabas ng aking kwarto.

Napabutong hininga naman si Mommy Rose bago niya ako nilingon. Her eyes are full of concern and worries.

"Did something happen between you and Sean?" nag-aalangang tanong sa akin ni Mommy Rose. "You know, Sandra, you can tell all your worries. Para saan pang magulang mo rin ako diba? At pati na rin ang Daddy Simon mo. We just don't want you to leave again like that. Mas maganda kung pinag-uusapan muna."

"I love Lyrae so much, Mommy..." I told her.

Ngumiti naman siya at tumango. "I can see that." she said. "Lyrae is receiving so much love from he parents. Nakikita ko kung gaano mong kamahal si Lyrae."

"Mommy, you're also a mother..." panimula ko. "Diba kahit kayo naman po, gagawin niyo ang lahat para lang sumaya ang anak mo? Kahit alam mong ikaw ang mahihirapan at ikaw ang masasaktan?"

Suminghot naman ako at pinalis ang nagsisilandasan na aking luha.

"I don't know if I should be selfish for my own happiness or be selfless for my daughter's happiness." naguguluhan kong sabi. "Tanga ba ako kung piliin ko ang kasiyahan ng anak ko kaysa sa akin dahil sinasaktan ko ang sarili ko?"

"Hindi ka tanga, Sandra." Mommy Rose said and reached out for my hand. "That's how a mother loves her child. Ganiyan magmahal ang mga nanay. Mas iniisip nila ang kapakanan ng anak nila kaysa sa sarili nila. I know how it feels... Ganiyan din ako kay Sean dati noong bata pa siya."

She squeezed my hand and smiled at me.

"Siguro ang tingin man ng iba ay tanga ka dahil sa desisyon na ginagawa mo, but they just don't understand how it feels dahil hindi naman nila 'yon nararanasan at nararamdaman." sabi niya. "Does this has something to do with you and Sean?" biglang tanong ni Mommy Rose sa akin.

I bit my lower lip and nodded.

She sighed. "Alam ko namang mas napamahal talaga si Lyrae kay Brendt. I know that she treats him as his real father. Naiintindihan ko kung mas panatag ang loob ng bata sa kaniya kaysa kay Sean." she said. "But I hope that you won't forget that Sean's her real father and that he will always be there kapag nagbago ang isip mo sa mga desisyon mo, Sandra. Galit man si Sean ngayon dahil nasaktan, alam kong sa loob niya, umaasa pa rin siya na babalik ka sa kaniya. Una palang naman, you belong to him, right?"

His Secret WifeTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon