Chương 100: Thất thủ

2.9K 148 0

Kế tiếp vài ngày Đậu Thuần để tùy ý Thác Bạt cùng người Hồ kia dùng tiếng huýt sáo trao đổi. Mà Đậu Thuần cũng đã tìm được người phá giải, kỳ thật hai người cũng không nói gì nhiều, chỉ là biểu đạt thân phận cho nhau, quan tâm hỏi thăm nhau, đã nhiều ngày "Nói chuyện với nhau" nhưng chưa từng đề cập về "Nội ứng" hoặc là "Chạy trốn".

Qua vài ngày sau, Trác Kinh Phàm liền nói với Đậu Thuần :

"Có thể không cần dùng người phá giải nữa, Thác Bạt sẽ không tiết lộ bất cứ tin tức gì ."

Đậu Thuần chấp nhận. Mấy ngày nay đều là người Hồ kia liên lạc Thác Bạt. Thủ hạ nóng lòng vội vàng, Thác Bạt một chút cũng không có ảnh hưởng, vả lại thường xuyên không đáp lại thủ hạ.

Nghĩ đến Thác Bạt cũng đã biết hắn sẽ không vô duyên vô cớ bị đổi phòng giam mới. Hắn mặc dù tự tin muốn phá giải âm thanh truyền tin không dễ dàng, nhưng sẽ không ngốc đến mức trước mặt kẻ địch lại truyền tin tức.

Trác Kinh Phàm cùng Đậu Thuần không có đem thời gian lãng phí với người Hồ kia, mà là nghiêm mật theo dõi Thác Bạt. Bọn họ cố ý để ngục tốt lộ ra sơ hở, chờ Thác Bạt vượt ngục. Sau đó đi theo đối phương tìm hiểu nguồn gốc người tiếp ứng Thác Bạt.

Đối với ngục tốt sơ hở, mới đầu Thác Bạt một chút cũng không thèm để ý, tính hắn đề phòng rất cao, hơn nữa bị bắt chịu không ít đau khổ, thân mình còn chưa có dưỡng tốt muốn đi cũng không thể vội. Vả lại hắn đã sớm đoán ra đây là Chu tặc cố ý thả hắn đi, vì lợi dụng hắn để bắt được Hô Diên Luật. Tuy rằng Thác Bạt đối với Hô Diên Luật không có hảo cảm, nhưng đối phương giúp Hồ quốc rất nhiều, cho nên hắn nói cái gì cũng không có khả năng để Chu tặc tìm được Hô Diên Luật, bởi vậy Thác Bạt hết ăn lại ngủ cũng không chút động tĩnh nào.

Trác Kinh Phàm cùng Đậu Thuần cũng rất có kiên nhẫn, bọn họ tin tưởng vững chắc Thác Bạt không có khả năng cam nguyện bị ở lại Đại Chu, khẳng định sẽ tìm cơ hội về Hồ quốc, trừ phi hắn muốn chết già tại Đại Chu ...

Ngay khi hai người cùng Thác Bạt so tính nhẫn nại, Tây Bắc cũng chờ không được rồi. Phó Quyết mang theo hai con gái của Hạ Tranh rời khỏi, Hạ phu nhân chết khiến cho Hạ gia lâm vào một mảnh hỗn loạn. Mà nội gián ẩn núp tại Hạ gia thừa dịp đang loạn phá rối dẫn tới man di quan ngoại tiến vào quan khẩu Tây Bắc tiến gần đến Phàn Dương thành.

Ngay khi Phàn Dương thành ở Tây Bắc gặp công kích mãnh liệt,  đồng thời Cù Dương quan phương Bắc cũng nghênh đón một đại đội người Hồ. Cù Dương quan không thể so với Phàn Dương thành có quân Hạ gia đóng giữ, bởi vậy tuy rằng Cù Dương quan bị tấn công sau, nhưng lại bị thất thủ trước Phàn Dương thành.

Người Hồ đột nhiên tấn công giết chóc hai nơi khiến quân Đại Chu trở tay không kịp. Hạ gia tuy rằng vội vàng phái binh đi Phàn Dương thành nhưng vì Hạ gia có nội gián cho nên quân tình cùng bố phòng sớm đã bị quân địch nắm giữ. Quân Hạ gia bị quân địch đánh đến tan rã, liên tiếp phải lui binh, trải qua một ngày một đêm cuối cùng Phàn Dương thành vẫn thất thủ.

Quan khẩu trọng yếu phương Bắc cùng Tây Bắc của Đại Chu liên tiếp bị thất thủ, tin tức này truyền về kinh đô cả triều văn võ đều thực khiếp sợ. Đậu Thuần khi lâm triều càng giận dữ, lập tức tấn phong Thế tử Tấn Vương làm Đại Nguyên soái, ba ngày sau lãnh binh đi Tây Bắc hợp cùng quân Hạ gia chống đỡ kẻ thù bên ngoài.

Trùng Sinh Thành Thái Tử Phi [ Hoàn ]Đọc truyện này MIỄN PHÍ!