Chapter 37

507K 11.4K 3.1K
                  

Chapter 37
Lifeless

Daddy cooked the famous cioppino here in San Francisco and a Filipino dish, chicken adobo that Lyrae likes so much for our dinner. Hindi ko rin napigilan si Lyrae sa pagkain ng dalawang slice ng cake dahil pinagtutulungan ako ni Daddy at ni Sean na hayaan na si Lyrae.

And just like what happened last night, I spent my night outside Dad's room, hearing him excruciating in pain and woke up inside my room. Alam ko ng si Sean ang nagdala sa akin sa aking kwarto.

Pagkarating ko ng kitchen nang magising ako ay inakala kong si Daddy ulit ang magluluto ng breakfast ngunit nang makita kong walang tao doon ay nagsimula na akong maluto ng aming umagahan.

Ang alam ko'y tanghali ang flight ni Warren kaya mabuti nang makapagluto na ng umagahan para makakain siya agad at hindi mahuli sa kaniyang flight pabalik ng Pilipinas.

"Naunahan mo akong magluto ng breakfast."

Halos mapatalon ako sa gulat at muntik ko nang mabitawan ang spatula nang makita ko si Daddy na kakarating palang dito sa kusina.

"I know you're tired yesterday. Ako na ang bahalang magluto ng breakfast. Just sit there or watch tv." sabi ko at binilisan ko pang magluto. "Do you want some coffee, Daddy?" I asked him and glanced at him na hinihilot ang kaniyang sintido kaya agad nalang akong umiwas ng tingin.

"Yes. With a lot of creamer, please." pakiusap niya sa akin.

Tumango naman ako at buti nalang ay nakapagbrew na ako ng coffee beans bago magsimulang magluto. Nilagyan ko ito ng madaming creamer gaya ng sabi niya pero tama lang sa panlasa.

"Good morning, Mommy..."

Nilingon ko si Lyrae na muling kinukusot ang kaniyang mata habang buhat-buhat siya ni Sean.

I'm amazed that Sean can still carry her kahit na medyo may kalakihan na si Lyrae.

Binaba ni Sean si Lyrae sa madalas na inuupuan nito at tumungo sa may ref upang kumuha ng fresh milk. Sinalin niya ito sa baso at saka ibinigay kay Lyrae na agad namang uminom ng gatas.

"Sean, do you cook?" bigla namang tanong ni Daddy kay Sean.

"Uhm... yes." nag-aalangang sagot ni Sean kay Daddy.

"If that's so... can you cook dinner for us later?" hamon naman ni Daddy sa kaniya.

"Sige po." pagtanggap ni Sean sa hamon ni Daddy. "Just name a dish that you want to eat po. Ipagluluto ko po kayo."

"Well then start learning how to cook Rouladen." sabi naman ni Daddy. "I was planning to go to Germany last time just to taste that food but since I don't have much time... Please cook it for me."

"I've tasted that one. It seems hard to cook it pero susubukan ko po." sabi naman ni Sean.

I can see that he's very determined to cook what Dad wants to eat tonight and I want to thank him for having the determination to fulfill one of Dad's wishes.

Sakto namang pagkatapos kong magluto ng umagahan ay bumaba na si Warren dala-dala ang kaniyang bagahe at mukhang nakaligo na rin.

"I'm sorry if we will not be able to send you to the airport, Warren." paghingi ng paumanhin ni Daddy nang paalis na si Warren matapos naming kumain ng umagahan.

His Secret WifeTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon