Day 361.7

7.7K 411 27

(Chat)

SUN AT 02:26 PM

Jia : Harry! Wag mo kong i-tag sa mga posts mo!

Harry : Bakit naman po, binibini?

Jia : Nakakahiya.

Harry : Cute mo. 😁

Jia : Wag mo kong i-tag, ha?! Nagno-notif sa phone ko!

Harry : 😂😂😂

Harry : Di kita ita-tag.

07:22 PM

Jia : Ang dami ko pa ring tags! 😑

Harry : Hindi na kita ita-tag. Sa isang taon. 😂😂😂

Jia : =__=

Harry : I want them to know I love you.

Jia is typing...

Harry : Can't I love you?

Jia is typing...

Harry : Hindi ka na-inform na ganito ako?

Jia : Gosh!

Harry : 😂😂😂

Harry : Ganyan talaga pag tunay na pag-ibig. Tinatanggap natin kasama kapintasan. #TrueLoveWins

Jia : Hahahaha. Pauwi na kami.

Harry : I know! Ako ang driver.

Jia : May sasakyan nga kami.

Harry : Yeah. Kotse ni prof, right?

Jia : Wait. Totoo yung kanina? Nag-apply ka ngang driver?

Harry : Come and see for yourself. 😁

Girl of Never (Epistolary #4)Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon