Day 361.4

8.8K 452 82

(Chat)

SUN AT 07:51 AM

Harry : Nakabalik na ko sa apartment ko. ^___^

09:43 AM

Harry : Busy?

Harry : I'm just walking around the area, taking snaps. ^___^

Harry : I miss you.

10:53 AM

Harry : Kumain ka na?

Harry : Dalhan kitang lunch?

Harry : Iyak na lang ako rito kasi busy ka?

Harry : I'm working on my tears.

Harry : 😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭

Harry : Pano ko manliligaw kapag busy ka???

Harry : 😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭

Harry : Aha!

12:24 PM

Harry : Nag-lunch na ko. Ikaw?

12:46 PM

Jia : Harry! 😀

Jia : Sorry. Busy rito.

Harry : Kumain ka na?

Jia : Yep. Kumain na kami.

Harry : Sino yung 'kami'? 😭🔪

Jia : Haha. Mga kasama kong researchers at sila prof.

Harry : May gwapo ba diyan? 🙉

Jia : Hahahahaha.

Jia : You know that I only care about food.

Harry : Pero may gwapo?

Jia : Do you want me to look around?

Harry : Naku, wag. Kumain ka lang. Wag ka nang tumingin-tingin sa paligid. Baka hindi ka matunawan. 😀😀😀😀😀

Harry : #HealthFirst

Jia : Ang kulit mo. 😂😂😂😂😂

Harry : Sasagutin mo na ko dahil makulit ako? 😂😂😂

Jia : HINDI MUNA.

Harry : CAPSLOCK NA CAPSLOCK. #MayConvictionSiAlingJia

Harry : Pero may MUNA. #PwedengUmasa

Jia : Hahahahahaha.

Jia : I have to go back the hall.

Jia : Miss me a little.

Harry : Naku po. Pano pag 'a lot'? Bawal?

Harry : Sorry na agad. Tao lang ako. Marupok. Nagkakamali. 😂

Jia : Grabe! I have to go back, Harry!

Harry : Go where? Uuwi ka na sakin? Ang bilis naman. 😂😂😂

Jia : Sa conference!

Harry : Jiannaaaaaaaaaa

Harry : San ka punta? 😂😂😂

Jia : WAG KANG MAKULIT!

Harry : Sige na, binibini. Bumalik ka na sa pagiging alagad ng siyensiya.

Harry : Pinapasabi ko pala, mahal kita. 😁

Jia : Hahahaha.

Jia : Gosh you're so...

Harry : So?

Jia : Later!

Harry : Pabitin! Pabigti! #CruelJia

Jia : Later!!!

Harry : San ka punta? 😂😂😂😂😂

12:59pm

Harry : Ayan na ang mahiwagang seen-zone.

Harry : Busy na si Aling Jia.

Harry : See you later, binibini. ^___^

Girl of Never (Epistolary #4)Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon